V Zagorju ob Savi smo identificirali lokalne potrebe

29. marec 2016

V torek, 22.3.2016 je potekal posvet nevladnih organizacij (društev, zavodov in ustanov) iz občine Zagorje ob Savi, ki ga je organiziral ZLHT-Regionalni center NVO. Posvet je bil namenjen predstavitvi ZLHT-Regionalnega centra, spoznavanju nevladnih organizacij in predvsem identifikaciji lokalnih potreb in morebitnih rešitev

Anketa o vlogi Stičišča NVO osrednje Slovenije

21. marec 2016

V okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije smo pripravili kratko anketo o vlogi in prepoznavnosti stičišča v Osrednjeslovenski regiji.

 

Vabimo vas na posvet nevladnih organizacij iz občine Kamnik

15. marec 2016

Pogrešate kaj v vaši občini? Izvajate storitev in jo želite nadgraditi? Imate novo zamisel?

 

Vabimo vas na Posvet nevladnih organizacij (društev, zavodov in ustanov) iz občine Kamnik,ki bo v četrtek, 31.3.2016 od 18.00 do 19.30 v prostorih KIKštarter (MC Kotlovnica), Fužine 10, Kamnik.

 

Brezplačna delavnica prijave na razpis: Vključevanje ranljivih družbenih skupin na področju kulture

15. marec 2016

ZLHT-Regionalni center NVO vabi nevladne organizacije s področja kulture iz občin Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik na brezplačno delavnico prijave na razpis: Vključevanje ranljivih družbenih skupin na področju kulture, ki bo v ponedeljek, 21.3.2016 od 17.00 do 19.30 ure v prostorih Dom Svoboda, Trg Franca Fakina 4, Trbovlje

Vabimo vas na posvet nevladnih organizacij iz občine Zagorje ob Savi

15. marec 2016

Pogrešate kaj v vaši občini? Želite kaj izboljšati, pa ne veste, kako bi to uresničili? Društvo že izvaja storitev, pa bi jo želeli nadgraditi?

Vabimo vas, da se nam pridružite na 1. posvetu nevladnih organizacij iz občine Zagorje ob Savi, ki bo v torek, 22.3.2016 od 17.00 do 18.30 ure v Mladinskem centru Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 48, Zagorje ob Savi

 

Oddaja letnega poročila za društva

15. marec 2016

V skladu s predpisi morajo društva do konca meseca marca predložiti letna poročila, kamor sodi bilanca stanja in izkaz poslovnega izida, za preteklo poslovno leto. Društva so zavezana k oddaji letnih poročil na poenotenih obrazcih in sicer preko spletne aplikacije AJPES.

Nevladne organizacije in občine

15. marec 2016

Sodelovanje nevladnih organizacij in lokalne skupnosti  je obojestransko koristno.  Predvsem pa je koristno, pomembno za občane in občanke, ki preko dejavnosti, ki jih nevladne organizacije izvajajo, občine pa sofinancirajo oziroma kako drugače podpirajo, zadovoljujejo svoje potrebe in interese. Le sodelovanje NVO in občine je lahko tisto, ki naredi lokalno okolje, skupnost močnejšo in boljšo.

Seveda pa to ni  oziroma ne sme biti zaprto partnerstvo. Gospodarstvo, javni zavod in mediji so lahko enako enakovredni partnerji pri gradnji kvalitete lokalnega okolja. Zato je širše povezovanje in sodelovanje še kako pomembno.

Anketa o vlogi in prepoznavnosti ZLHT-Regionalnega centra NVO

19. februar 2016

V okviru ZLHT–Regionalnega centra NVO smo pripravili kratko anketo o vlogi in prepoznavnosti regionalnega centra nevladnih organizacij v zasavski regiji.

Možnost predplačil v okviru občinskih razpisov!

17. februar 2016

Z Zakonom o izvrševanju proračunov za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617, Uradni list RS, št. 96/15)) se  na lokalni ravni ugodneje ureja  možnost predplačil za financiranje nevladnih organizacij.

ZIPRS1617 namreč od 1.1.2016 občinam dovoljuje predplačila pri občinskih razpisih pod enakimi pogoji, kot je do sedaj veljalo za nacionalne razpise.

Vodenje računovodstva v društvih in drugih NVO

15. februar 2016

Ponovno organiziramo brezplačno delavnico Vodenje računovodstva v društvih in drugih NVO iz Občin Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik. Delavnica bo potekala v sredo, 16.3.2016 ob 17.30 uri, v prostorih Mladinskega centra Litija na Ponoviški cesti 12 v Litiji.

Pripravili smo predloge sprememb Zakona o Športu v javni obravnavi

11. februar 2016

Stičišče NVO osrednje Slovenije je Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport posredovalo predloge sprememb k objavljenem predlogu novega Zakona o športu

Predlogi in pripombe na lokalni oziroma letne programe občine Litija na področju športa, kulture in sociale.

5. februar 2016

Na podlagi zbranih pripomb na javnem posvetu nevladnih organizacij, ki je potekal v Litiji, 27.1.2016 in preučitvi osnutkov omenjenih dokumentov izvedbenih programov v občini Litija, je ZLHT –Regionalni center NVO pripravil svoje predloge in pripombe k osnutkom in jih posredoval na Občino Litija. 

Vodenje računovodstva v društvih in drugih NVO

4. februar 2016

Vabimo na brezplačno delavnico za društva in ostale NVO iz Občin Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik, ki bo v četrtek, 11.2.2016 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Hrastnik. Na delavnici se boste seznanili z uporabo davčnih blagajn, s pravilno pripravo poročil, zakonskimi podlagami in praktičnimi primeri finančnega poslovanja ter se tako pripravili na oddajo poročil za leto 2015.

 

Predstavitev programa Evropa za državljane

28. januar 2016

Vas zanima kako do evropskih sredstev? Kako do partnerjev iz drugih držav? Ali se društvo lahko prijavi na razpis?
 
Na ta in ostala vprašanja vam bomo odgovorili na brezplačni predstavitvi programa Evropa za državljane, ki bo v četrtek, 4. 2. 2016 ob 17.00 uri v dvorani Mladinskega centra Trbovlje, Ulica 1. junija 18, Trbovlje
Dogodek organizira ZLHT - Regionalni center NVO v sodelovanju z MC Trbovlje. 

Vabilo na posvet o Lokalnih programih kulture, športa in socialnega varstva 2016 v Občini Litija

22. januar 2016

Predstavnike društev iz občine Litija vabimo, da se udeležijo posveta o Lokalnih programih kulture, športa in socialnega varstva 2016 ter tako aktivno sodelujejo pri oblikovanju predlogov in pripomb na programe.

 

V javni razpravi je Osnutek strategije razvoja kulture v MOL za obdobje 2016-2019.

22. januar 2016

Mestna občina Ljubljana je objavila Osnutek strategije razvoja kulture v MOL za obdobje 2016 – 2019. Osnutek strategije oprededeljuje tudi ukrepe za zagotovitev stabilne finančne, prostorske in druge pogojev za delovanje nevladnega sektorja v kulturi.

Predlagajte kandidate za državno nagrado in priznanja s področja prostovoljstva!

18. januar 2016

Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva je na podlagi Zakona o prostovoljstvu in Uredbe o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo objavil Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2015.  

Ste že prevzeli namensko digitalno potrdilo?

9. december 2015

Z naslednjim letom, 2. januarja 2016, se bo začel izvajati  Zakon o davčnem potrjevanju računov, po katerem bodo morali zavezanci izdajati gotovinske račune s pomočjo t.i. davčnih blagajn oz. potrditi izdane račune na FURS. Zakon obvezuje tudi nevladne organizacije, ki pri svojem delovanju poslujejo z gotovino (prodajajo izdelke, zaračunavajo storitve, organizirajo prireditve s prodajo vstopnic, …).

Seznanite se s t.i. davčnimi blagajnami na usposabljanju, ki bo v četrtek, 7.1.2016 ob 17.00 v Družbenem domu Grusuplje, Taborska 1, Grusuplje

Davčne blagajne v nevladnih organizacijah

16. november 2015

Vse bližje je dan, ko bo v Sloveniji začel veljati Zakon o davčnem potrjevanju računov. S 2.1.2016 bodo tako zavezanci morali izdajati gotovinske račune s pomočjo t.i. davčnih blagajn oz. potrditi izdane račune na FURS.

PRIROČNIK o izvajanju občinskih razpisov

14. november 2015

Na STIČIŠČU NVO osrednje Slovenije, smo skupaj s CNVOS in ostalimi regijskimi stičišči, izdali Priročnik o izvajanju občinskih razpisov: FINANCIRANJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ NA LOKALNI RAVNI.

|< <<  ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ...  /39 >> >|

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00