Znane so letne prednostne naloge programa EZD za leto 2015

Program Evropa za državljane je namenjen spodbujanju večje vloge državljanov pri razvoju EU in promovira skupno evropsko zgodovino in vrednote ter spodbuja evropsko državljanstvo in državljansko participacijo. Prijavitelje se spodbuja, da projekte oblikujejo v skladu s cilji programa in letnimi prednostnimi nalogami, ki jih vsako leto potrdi Evropska komisija.

Evropska komisija po posvetovanju s programskim odborom določi letne prednostne naloge, ki jih objavijo na spletnem mestu Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) in Evropske komisije.

 

Za leto 2015 so predvidene naslednje letne prednostne naloge:

 

Za sklop 1: Evropski zgodovinski spomin

  • 70. obletnica konca druge svetovne vojne

V tem kontekstu bo prioriteta dana projektom, ki se osredotočajo na drugo svetovno vojno in s tem povezanega vzpona nestrpnosti, ki je omogočila zločine proti človeštvu. Posledice druge svetovne vojne na povojno arhitekturo Evrope, njeno delitev in hladne vojne na eni strani, in začetek evropskega integracijskega procesa, ki je sledil Schumanovi deklaraciji leta 1950 na drugi strani.

 

Za sklop 2: Demokratično delovanje in državljanska udeležba

  • Razprave o prihodnosti Evrope

V trenutni razpravi o Evropski uniji v času gospodarske krize in po evropskih volitvah maja 2014 se želi še bolj poglobiti razpravo o prihodnosti Evrope, o tem, kakšno Evropo državljani želijo, spodbuditi nove oblike državljanske udeležbe, ob krepitvi tistih, ki že obstajajo. Ta razprava bi morala temeljiti na izkušnjah, pridobljenih iz zgodovine in razmisli zlasti o konkretnih dosežkov Evropske unije. Takšna razprava ne bi smela biti omejena na državljane že podpirajo idejo o Evropski uniji, ampak doseči državljane, ki doslej niso bili vključeni ali zavračajo unijo ali dvomijo o njenih dosežkih.

 

Program Evropa za državljane je razdeljen na dva sklopa in tri ukrepe

 

Sklop 1: Evropski spomin

Cilj tega sklopa je povečati ozaveščenost o zgodovinskem spominu, skupni zgodovini in vrednotah ter namenu Unije.

Sklop 2: Demokratično delovanje in državljanska udeležba:

Cilj tega sklopa je spodbujati demokratično in državljansko udeležbo državljanov na ravni Unije.

Več o posameznem razpisu si lahko preberete na povezavah. V februarju bomo za vse zainteresirane prijavitelje organizirali delavnico za pripravo projektnih prijav na program EZD ter mentorstvo pri oddaji prijave. Brezplačno usposabljanje in mentorstvo bo na voljo nevladnim organizacijam iz regije. O točnem terminu bomo obveščali preko e-obvestil.

Za več informacij smo nevladnim organizacijam iz osrednje Slovenije na voljo na e-naslovu: klara.krzisnik@consulta.si ali številki 059 927 619. 

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00

 

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru