Program Evropa za državljane, ukrep Mrež mest

Razpisovalec:

EACEA

Predmet javnega razpisa:

Občine in združenja, ki dolgoročno sodelujejo pri skupni temi, bodo morda želeli vzpostaviti mreže mest, da bi bilo njihovo sodelovanje bolj trajnostno. Mrežno povezovanje med občinami v zvezi z vprašanji skupnega interesa je pomembno sredstvo za omogočanje izmenjave dobrih praks.
Pobratenje je močna vez, ki povezuje dve občini, zato je treba zmožnost mrež, ustvarjenih z vrsto vezi pobratenja mest, uporabiti za razvoj tematskega in dolgotrajnega sodelovanja med mesti.
Evropska komisija podpira razvoj takih mrež, ki so pomembne za zagotavljanje strukturiranega, intenzivnega in večstranskega sodelovanja in ki zato prispevajo k čim večjemu učinku programa.

Od mrež mest se pričakuje, da bodo:
• povezovale vrsto dejavnosti o temi(-ah) skupnega interesa, ki se bodo obravnavale v okviru ciljev ali letnih prednostnih nalog programa;
• imele opredeljene ciljne skupine, za katere so izbrane teme posebno pomembne, in Evropa za državljane vključevale člane skupnosti, dejavne na zadevnem področju (tj. strokovnjake, lokalna združenja, državljane in skupine državljanov, na katere zadevna tema neposredno vpliva itd.);
• podlaga za prihodnje pobude in delovanje med vključenimi mesti v zvezi z obravnavanimi vprašanji ali morebitnimi drugimi vprašanji skupnega interesa.

Prednost imajo mreže, ki so usmerjene na teme letnih prednostnih nalog. 

Prednostne naloge 2015 za sklop 2 Demokratično delovanje in državljanska udeležba, kamor spada tudi ta ukrep:

Razprave o prihodnosti Evrope: V trenutni razpravi o Evropski uniji v času gospodarske krize in po evropskih volitvah maja 2014 se želi še bolj poglobiti razpravo o prihodnosti Evrope, o tem, kakšno Evropo državljani želijo, spodbuditi nove oblike državljanske udeležbe, ob krepitvi tistih, ki že obstajajo. Ta razprava bi morala temeljiti na izkušnjah, pridobljenih iz zgodovine in razmisli zlasti o konkretnih dosežkov Evropske unije. Takšna razprava ne bi smela biti omejena na državljane že podpirajo idejo o Evropski uniji, ampak doseči državljane, ki doslej niso bili vključeni ali zavračajo unijo ali dvomijo o njenih dosežkih.

Potencialni prijavitelji:

Organizacije/prijavitelji:
• mesta/občine ali njihovi odbori za pobratenje ali mreže;
• druge ravni lokalnih/regionalnih organov;
• zveze/združenja lokalnih organov;
• nepridobitne organizacije, ki zastopajo lokalne organe.

Partnerji
Poleg prijaviteljev so lahko tudi nepridobitne organizacije civilne družbe partnerji v navedenih projektih.

Število partnerjev
Projekt mora vključevati občine iz vsaj štirih držav, ki izpolnjujejo pogoje, od katerih je vsaj ena država članica EU.

Vrednost razpisa:

Najvišja upravičena nepovratna sredstva za projekt: 150 000 €.

Rok za oddajo prijav: 1. september 2015

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619