Aktualni razpisi za NVO - Evropski razpisi

Rok prijave Ime razpisa Vrsta razpisa
26. julij 2021 CENTER SEVER-JUG VABI K PRIJAVAM NA RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV V OKVIRU TEDNA GLOBALNEGA UČENJA 2021 Evropski razpisi
10. avgust 2021 USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: PODPORA KINEMATOGRAFSKIM MREŽAM V LETU 2021 Evropski razpisi
10. avgust 2021 RAZPIS EU ZA SOFINANCIRANJE ENEGA PILOTNEGA PROJEKTA: MEDIJSKA ZASTOPANOST TER VKLJUČEVANJE MIGRANTOV V SOUSTVARJANJE MEDIJSKIH VSEBIN Evropski razpisi
12. avgust 2021 USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: PODPORA ZA RAZVOJ AVDIOVIZUALNIH VSEBIN V LETU 2021 – RAZVOJ SKUPINE PROJEKTOV - MINI Evropski razpisi
15. avgust 2021 RAZPIS AMERIŠKEGA VELEPOSLANIŠTVA V SLOVENIJI ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV ZA LETO 2021 Evropski razpisi
16. avgust 2021 RAZPIS AMERIŠKEGA VELEPOSLANIŠTVA V SLOVENIJI ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NEVLADNIH ORGANIZACIJ ZA LETO 2021 Evropski razpisi
20. avgust 2021 IPA II: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU IZBOLJŠANJA POVEZOVANJA MED ZNANOSTJO IN GOSPODARSTVOM V ČRNI GORI Evropski razpisi
24. avgust 2021 USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: PODPORA ZA DISTRIBUCIJO EVROPSKIH NENACIONALNIH FILMOV V LETU 2021 Evropski razpisi
24. avgust 2021 USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: PODPORA EVROPSKIM FESTIVALOM IN EVROPSKIM MREŽAM FESTIVALOV V LETU 2021 Evropski razpisi
24. avgust 2021 USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: PODPORA ZA MREŽENJE IN DOSTOP DO TRGOV V LETU 2021 Evropski razpisi
24. avgust 2021 USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: PODPORA ZA RAZVOJ INOVATIVNIH ORODIJ IN POSLOVNIH MODELOV V LETU 2021 Evropski razpisi
25. avgust 2021 USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: PODPORA ZA PRODUKCIJO INOVATIVNIH IN KAKOVOSTNIH TV TER ONLINE VSEBIN V LETU 2021 Evropski razpisi
25. avgust 2021 USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: PODPORA ZA RAZVOJ AVDIOVIZUALNIH VSEBIN V LETU 2021 - SKUPINE PROJEKTOV Evropski razpisi
26. avgust 2021 RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPA »POBRATENJE MEST« ZA LETO 2021 Evropski razpisi
26. avgust 2021 RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPA »MREŽE MEST« ZA LETO 2021 Evropski razpisi
26. avgust 2021 USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: PODPORA PROGRAMOM USPOSABLJANJ IN MENTORSTVA STROKOVNIM DELAVCEM V AVDIOVIZUALNEM SEKTORJU Evropski razpisi
26. avgust 2021 USTVARJALNA EVROPA / KULTURA: PODPORA EVROPSKIM MREŽAM IZ KULTURNEGA IN USTVARJALNEGA SEKTORJA Evropski razpisi
27. avgust 2021 RAZPIS EU ZA SOFINANCIRANJE ENEGA PRIPRAVLJALNEGA UKREPA: MEDIJSKI SVETI V DIGITALNI DOBI Evropski razpisi
1. september 2021 RAZPIS EYF ZA SOFINANCIRANJE PILOTNIH AKTIVNOSTI MLADINSKIH NVO Evropski razpisi
1. september 2021 SEP: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MANJŠIH PROJEKTOV V OKVIRU SREDNJEEVROPSKE POBUDE ZA LETO 2022 Evropski razpisi
7. september 2021 RAZPIS ERASMUS+ ZA LETO 2021: IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE, MLADINA, ŠPORT IN JEAN MONNET Evropski razpisi
7. september 2021 RAZPIS ERASMUS+ ZA LETO 2021: PARTNERSTVA ZA SODELOVANJE (KLJUČNI UKREP 2) Evropski razpisi
7. september 2021 USTVARJALNA EVROPA / KULTURA: PODPORA ZA PROJEKTE SODELOVANJA VEČJEGA OBSEGA ZA LETO 2021 Evropski razpisi
7. september 2021 USTVARJALNA EVROPA / KULTURA: PODPORA ZA PROJEKTE SODELOVANJA SREDNJEGA OBSEGA ZA LETO 2021 Evropski razpisi
7. september 2021 USTVARJALNA EVROPA / KULTURA: PODPORA ZA PROJEKTE SODELOVANJA MANJŠEGA OBSEGA ZA LETO 2021 Evropski razpisi
14. september 2021 OBZORJE EVROPA: PODPORA PREHODU V PODNEBNO NEVTRALNA IN PAMETNA MESTA Evropski razpisi
30. september 2021 USTVARJALNA EVROPA / KULTURA: PODPORA KROŽENJU EVROPSKIH LITERARNIH DEL ZA LETO 2021 Evropski razpisi
30. september 2021 EASI – EURES: RAZPIS, NAMENJEN SPODBUJANJU GEOGRAFSKE MOBILNOSTI DELAVCEV TER POVEČEVANJU ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI ZA LETO 2021 Evropski razpisi
30. september 2021 EASI-PROGRESS: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE POBUD ZA KREPITEV IZVAJANJA, UPORABE IN UVELJAVLJANJA DIREKTIVE 96/71/ES O NAPOTITVI DELAVCEV NA DELO ZA LETO 2021 Evropski razpisi
1. oktober 2021 EYF FINANČNA PODPORA MLADINSKIM PROJEKTOM Evropski razpisi
3. oktober 2021 HIŠE I-PORTUNUS: PRVI POZIV NOVE PILOTNE SHEME ZA SPODBUJANJE MOBILNOSTI V KULTURI Evropski razpisi
5. oktober 2021 EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA: PROSTOVOLJSKI PROJEKTI Evropski razpisi
5. oktober 2021 EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA 2021–2027: PODPORA PROSTOVOLJSKIM AKTIVNOSTIM MLADIH Evropski razpisi
5. oktober 2021 EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA: PROSTOVOLJSKE SKUPINE NA PREDNOSTNIH PODROČJIH Evropski razpisi
5. oktober 2021 EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA: SOLIDARNOSTNI PROJEKTI Evropski razpisi
5. oktober 2021 RAZPIS ERASMUS+ ZA LETO 2021: PROJEKTI MOBILNOSTI POSAMEZNIKOV (KLJUČNI UKREP 1) Evropski razpisi
5. oktober 2021 USTVARJALNA EVROPA / MEDSEKTORSKI SKLOP: PODPORA LABORATORIJEM ZA USTVARJALNE INOVACIJE Evropski razpisi
5. oktober 2021 USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: PODPORA ZA ČEZMEJNO SODELOVANJE MED EVROPSKIMI PONUDNIKI VIDEA NA ZAHTEVO V LETU 2021 Evropski razpisi
5. oktober 2021 USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: PODPORA ZA RAZVOJ OBČINSTVA IN FILMSKO VZGOJO V LETU 2021 Evropski razpisi
7. oktober 2021 OBZORJE EVROPA: SODELOVANJE Z ZAINTERESIRANIMI STRANMI NA TEMO KULTURNE DEDIŠČINE Evropski razpisi
7. oktober 2021 OBZORJE EVROPA: RAZISKAVE IN INOVACIJE NA PODROČJU KULTURNE DEDIŠČINE TER KULTURNIH IN USTVARJALNIH PANOG Evropski razpisi
7. oktober 2021 OBZORJE EVROPA: SPODBUJANJE VKLJUČEVANJA V SPREMINJAJOČEM SE SVETU Evropski razpisi
19. oktober 2021 OBZORJE EVROPA: TRAJNOSTNA, VARNA IN KONKURENČNA OSKRBA Z ENERGIJO Evropski razpisi
21. oktober 2021 OBZORJE EVROPA: KREPITEV KIBERNETSKE VARNOSTI Evropski razpisi
17. november 2021 USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: PODPORA EVROPSKEMU SKUPNEMU RAZVOJU ZA LETO 2021 Evropski razpisi
23. november 2021 OBZORJE EVROPA: PODPORA KREPITVI RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE Evropski razpisi
31. december 2021 RAZPIS ZA PRIDOBITEV AKREDITACIJE ERASMUS NA PODROČJU MLADINE Evropski razpisi

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00

 

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru