Evropa za državljane: Sklop 1: Evropski spomin

Razpisovalec:

EACEA

Predmet javnega razpisa:

V okviru tega sklopa se bodo podpirale dejavnosti, ki spodbujajo refleksijo o evropski kulturni raznolikosti in skupnih vrednotah v najširšem smislu. V tem okviru je njegov cilj financirati projekte,ki preučujejo vzroke totalitarnih režimov v moderni zgodovini Evrope (zlasti, vendar ne izključno,nacizma, ki je privedel do holokavsta, fašizma, stalinizma in totalitarnih komunističnih režimov), in počastiti spomin na žrtve njihovih zločinov.

Ta sklop zajema tudi dejavnosti, ki se nanašajo na druge ključne trenutke in referenčne točke v nedavni evropski zgodovini. V njem bodo prednostno obravnavani predvsem ukrepi, ki spodbujajo strpnost, medsebojno razumevanje, medkulturni dialog in spravo, kot način za preseganje preteklosti in graditev prihodnosti, zlasti da bi se približali mlajšim generacijam. Projekti v okviru tega sklopa naj bi vključevali različne vrste organizacij (lokalne organe, nevladne organizacije, raziskovalne inštitute itd.) ali razvijali različne vrste dejavnosti (raziskave, neformalno
izobraževanje, javne razprave, razstave itd.) ali vključevali državljane iz različnih ciljnih skupin. Poleg tega je treba projekte izvajati na nadnacionalni ravni (oblikovanje in upravljanje nadnacionalnih partnerstev in mrež) ali z jasno evropsko razsežnostjo.
 

Za leto 2015 je predvidena naslednja letna prednostna naloga:

70. obletnica konca druge svetovne vojne: V tem kontekstu bo prioriteta dana projektom, ki se osredotočajo na drugo svetovno vojno in s tem povezanega vzpona nestrpnosti, ki je omogočila zločine proti človeštvu. Posledice druge svetovne vojne na povojno arhitekturo Evrope, njeno delitev in hladne vojne na eni strani, in začetek evropskega integracijskega procesa, ki je sledil Schumanovi deklaraciji leta 1950 na drugi strani.

Potencialni prijavitelji:

javni lokalni/regionalni organi ali nepridobitne organizacije, vključno z organizacijami civilne družbe, združenji preživelih ter kulturnimi, mladinskimi, izobraževalnimi in raziskovalnimi organizacijami ter združenji pobratenih mest.

Zneski in delež financiranja:

Najvišja upravičena nepovratna sredstva za projekt: 100 000  €

Opombe:

Projekt mora vključevati organizacije iz vsaj ene države članice. Prednost imajo nadnacionalni projekti.

Rok za oddajo prijav: 2. marec 2015

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po predhodnem dogovoru