Program Evropa za državljane, ukrep Projekti civilne družbe

Razpisovalec:

EACEA

Predmet javnega razpisa:

Cilj tega ukrepa je podpreti projekte, ki temeljijo na nadnacionalnih partnerstvih in mrežah ter neposredno vključujejo državljane. Navedeni projekti združujejo državljane z različnih družbenih področij v dejavnostih, ki so neposredno povezane s politikami Unije, da se jim omogoči konkretno sodelovanje v postopku oblikovanja politik Unije na področjih, povezanih s cilji programa. Kot rečeno, je to mogoče doseči na vseh stopnjah in z vsemi institucionalnimi sogovorniki, vključuje pa predvsem: oblikovanje načrta, svetovanje v pripravljalni fazi in pogajanje o predlogih politike ter zagotavljanje povratnih informacij o ustreznih pobudah, ki se izvajajo. V ta namen bodo z navedenimi projekti državljani pozvani k sodelovanju pri letnih prednostnih temah programa na lokalni in evropski ravni ali razpravi o njih.

Projekt mora obsegati spodbujanje in organiziranje razmisleka, razprav ali drugih dejavnosti, povezanih z letnimi prednostnimi temami programa, predlagati konkretne rešitve, ki jih je mogoče doseči s sodelovanjem ali usklajevanjem na evropski ravni, ter zagotoviti konkretno povezavo z zgoraj navedenim postopkom oblikovanja politik. Projekti morajo v izvajanje dejavno vključiti številne državljane ter si prizadevati za pripravo podlage za dolgotrajno mrežno povezovanje med številnimi organizacijami, dejavnimi na tem področju, ali za spodbujanje razvoja takega mrežnega povezovanja. S tem ukrepom se podpirajo projekti, ki jih izvajajo nadnacionalna partnerstva, ter spodbujajo priložnosti za solidarnost, družbeno udejstvovanje in prostovoljstvo na ravni Unije.

Projekt civilne družbe mora vključevati vsaj dve od naslednjih treh vrst dejavnosti:
- spodbujanje družbenega udejstvovanja in solidarnosti: dejavnosti, ki lahko spodbujajo razpravo/kampanje/ukrepe v zvezi s temami skupnega interesa v širšem okviru pravic in odgovornosti državljanov Unije ter vzpostavijo povezavo z evropsko politično agendo in postopkom oblikovanja politik;
- zbiranje mnenj: dejavnosti, namenjene zbiranju osebnih mnenj državljanov na določeno temo, ki se opredeli vsako leto, spodbujanju pristopa od spodaj navzgor (tudi z uporabo družbenih omrežij, spletnih seminarjev itd.) in medijske pismenosti;
- prostovoljstvo: dejavnosti, ki spodbujajo solidarnost med državljani Unije in zunaj nje.

Potencialni prijavitelji:

Organizacije
Prijavitelji: nepridobitne organizacije, vključno z organizacijami civilne družbe, izobraževalnimi, kulturnimi ali raziskovalnimi ustanovami.

Partnerji: javni lokalni/regionalni organi ali nepridobitne organizacije, vključno z organizacijami civilne družbe, izobraževalnimi, kulturnimi ali raziskovalnimi ustanovami, odbori za pobratenje mest in mrežami.

Zneski in delež financiranja:

Najvišja upravičena nepovratna sredstva za projekt: 150.000 €.

Opombe:

Število partnerjev
Projekt mora vključevati organizacije iz vsaj treh držav, ki izpolnjujejo pogoje, od katerih je vsaj ena država članica EU.

Rok za oddajo prijav: 2. marec 2015

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619