Arhiv razpisov za NVO 2018

Rok prijave Ime razpisa Vrsta razpisa
Do porabe sredstev, zadnji rok je
28. februar 2018.
Javni poziv za sofinanciranje projektov pokroviteljstva Občine Grosuplje v letu 2018 Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
28. februar 2018.
Javni poziv za zbiranje predlogov za izbor kulturnih projektov na področju varstva kulturne dediščine v Občini Grosuplje v letu 2018 Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. april 2018.
Javno povabilo Priložnost zame v nevladnih organizacijah Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. avgust 2018.
Javni poziv za izbor javnih kulturnih projektov mednarodnega sodelovanja na področju umetnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, oznaka JCP-MED-UM-2018 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
1. oktober 2018.
Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje obnove stavb kulturne dediščine v Občini Vrhnika v letu 2018 Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
15. oktober 2018.
Javni poziv MOL za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU ustvarjalna Evropa, podprogram kultura Občinski razpisi
do porabe sredstev Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa Spodbujanje zaposlovanja starejših - Aktivni do upokojitve Nacionalni razpisi
do porabe sredstev Sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih na javnem povabilu za izbor programov za leto 2018 Nacionalni razpisi
do porabe sredstev FINANČNA PODPORA ZA OBISKE - PROGRAM "SOCIALNI DIALOG - DOSTOJNO DELO" Evropski razpisi
3. januar 2018 Javni razpis za sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeželju, Posavskega štehvanja in Ekopraznika v Ljubljani za leto 2018 Občinski razpisi
8. januar 2018 Javni razpis za sofinanciranje športnih in rekreativnih programov – kakovostni in vrhunski šport v Občini Domžale v letu 2018 Občinski razpisi
8. januar 2018 Javni razpis za sofinanciranje športnih in rekreativnih programov - prostočasni šport mladih v Občini Domžale v letu 2018 Občinski razpisi
8. januar 2018 Javni razpis za sofinanciranje športnih in rekreativnih programov - šport za zdravje v Občini Domžale v letu 2018 Občinski razpisi
8. januar 2018 Javni razpis za sofinanciranje športnih in rekreativnih programov – strokovne naloge v športu v Občini Domžale v letu 2018 Občinski razpisi
8. januar 2018 Javni razpis za sofinanciranje športnih in rekreativnih programov - športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport v Občini Domžale v letu 2018 Občinski razpisi
8. januar 2018 Javni razpis za izbiro izvajalca za izvedbo projekta "Oskrba žrtev trgovine z ljudmi - namestitev v varnem prostoru za leti 2018 in 2019" Nacionalni razpisi
8. januar 2018 Javni razpis MOL za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij ter znanstvenih oziroma strokovnih posvetov za leto 2018 Občinski razpisi
8. januar 2018 Javni razpis za sofinanciranje projektov, ki jih Komisija razpisuje za NVO iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije Nacionalni razpisi
10. januar 2018 Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2018« Nacionalni razpisi
11. januar 2018 Rights, Equality and Citizenship Programme: Ensure the highest level of protection of privacy and personal data Evropski razpisi

|< <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...  /20 >> >|

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619