Pregledali smo izvajanje javnih politik na področju turizma v Občini Kamnik v letu 2017

13. december 2017

Turizem v Občini Kamnik je v zanimivi razvojni fazi. Občina je prepoznala lokalno potrebo v obliki turizma, za razvoj katerega v preteklosti ni bilo zadostno poskrbljeno; zato je bila v letu 2016 na občinski ravni sprejeta kakovostna in z raznoliko vsebino napolnjena Strategija razvoja in trženja turizma v Občini Kamnik za obdobje 2016-2025.

 

Obravnavali smo ključne socialne problematike v Hrastniku

4. december 2017

V četrtek, 30. 11. 2017, smo v Hrastniku z NVO in predstavniki ostalih sektorjev obravnavali ključne socialne problematike občine Hrastnik. Namen srečanja je bil identifikacija in vrednotenje socialnih problematik ter pregled razpisnih možnostih za njihovo reševanje. Dogodek sta organizirala Občina Hrastnik in ZLHT Regionalni center NVO.

Zavod Parnas z namenom trajnostnega razvoja podeželja oblikujejo tržno zanimive produkte s področja interpretacije dediščine

30. november 2017

Nevladna organizacija, ki je z vključitvijo v program NVO s potencialom v letu 2016 izkazala lasten interes za krepitev na področju strokovnega in organizacijskega razvoja ima svoje ime PARNAS tudi registrirano kot blagovno znamko, katera označuje kvalitetne in avtorsko zasnovane vsebine interpretacije kulturne dediščine.

Srečanje NVO v novi informacijski pisarni ZLHT

28. november 2017

Ob zaključku leta vas vabimo na srečanje nevladnih organizacij iz zasavske regije, ki bo 14.12.2017, ob 18.00,  v prostorih nove informacijske pisarne ZLHT Regionalnega centra NVO, na Cesti Borisa Kidriča 2, v Zagorju ob Savi.

Prednovoletno srečanje NVO iz osrednje Slovenije

28. november 2017

December je čas namenjen srečevanju, druženju in povezovanju v sproščenem vzdušju zato nevladne organizacije (društva, zavode in ustanove) iz osrednjeslovenske regije vabimo na prednovoletno srečanje, ki bo v sredo, 13.12.2017 od 18. ure dalje, v gostišču Vrbinc, Peruzzijeva ulica 105, Ljubljana.

Za kvalitetno preživljanje prostega časa posameznikov vseh starostnih skupin v Občini Komenda skrbijo nevladne organizacije.

28. november 2017

Župan Občine Komenda g. Stanislav Poglajen nam je zaupal kako nevladne organizacije delujejo v njihovi občini, kakšne so možnosti povezovanja in sodelovanja in kako bogatijo življenje lokalnega prebivalstva.

Informacijska pisarna za NVO tudi v Zagorju

21. november 2017

ZLHT Regionalni center NVO ima z novembrom 2017 informacijsko pisarno v Zagorju ob Savi na Cesti Borisa Kidriča 2. Dobrodošli!

Sodelujte pri reševanju socialnih problematik v Hrastniku

20. november 2017

Društva in druge nevladne organizacije, ki delujete na področju socialnega varstva v občini Hrastnik, vabimo na delovno srečanje, v četrtek, 30. 11. 2017, ob 17.00, v prostore Mladinskega centra Hrastnik (Naselje Aleša Kaple 9a), kjer bomo obravnavali aktualne socialne problematike v Hrastniku.

 

Anketa o vlogi podpore za NVO

20. november 2017

Ocenite delovanje regijskega stičišča in podpore, ki vam je na voljo. V okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije in ZLHT Regionalnega centra NVO smo pripravili anketo o vlogi in prepoznavnosti regijskih stičišč v osrednjeslovenski in zasavski regiji.

Ključ za uspešno delovanje nevladnih organizacij v občini Borovnica je poleg sodelovanja in povezovanja tudi dolga tradicija

20. november 2017

Župan občine Borovnica g. Bojan Čebela nam je zaupal svoje mnenje o delovanju, sodelovanju in povezovanju nevladnih organizacij v njihovi občini. 

Kakšne informacije iščete?

6. november 2017

Tudi v letošnjem letu si od vas želimo povratne informacije o uspešnosti našega informiranja. Na Stičišču NVO osrednje Slovenije in ZLHT Regionalnem centeru NVO si želimo izboljšati in nadgraditi informiranje nevladnih organizacij, zato nam bodo rezultati ankete pomagali, da bomo uporabnost in učinkovitost informiranja še izboljšali. 

Zavod Drevored

6. november 2017

Zavod Drevored je nevladna organizacija, ki je izkazala lasten interes za krepitev tako strokovnega kot tudi organizacijskega razvoja in se v letu 2016 vključila v program NVO s potencialom. Svoje delovanje so pričeli v letu 2011, povsem spontano, iz želje po boljšem, bolj dinamičnem, bolj živahnem mestu Grosuplje. 

Pogledali smo čez planke na Koroško

27. oktober 2017

Z namenom ogleda dobrih praks je ZLHT Regionalni center NVO v sodelovanju z KOROCIV – koroškim regionalnim stičiščem za nevladne organizacije v četrtek, 26.10.2017, pripravil strokovno  ekskurzijo za nevladne organizacije iz zasavske regije na Koroško.Tam smo si ogledali nekaj zanimivih praks, ki uspešno naslavljajo lokalne potrebe in izkoriščajo potencial okolja.

Vodenje računovodstva v društvu in drugih NVO

27. oktober 2017

Za nevladne organizacije iz zasavske regije bo v torek, 21. 11. 2017 v Trbovljah brezplačna delavnica na temo vodenja računovostva. Prijave na delavnico so zaključene.

Obveščamo vas, da bomo delavnico ponovili v začetku prihodnjega leta. Tekom celega leta pa smo NVO iz zasavske regije na voljo za brezplačna individulana svetovanja.

Intervju z županom Občine Dobrova - Polhov Gradec

30. oktober 2017

O delovanju, sodelovanju in povezovanju nevladnih organizacij v občini Dobrova - Polhov Gradec nam je svoje mnenje zaupal župan g. Franc Setnikar. Razkril nam je kako v procese odločanja vključujejo nevladne organizacije, kakšno je partnersko sodelovanje z njimi in kakšni so izzivi lokalne skupnosti na področju športa, kulture in sociale.

Uspešna turistična ponudba? Ključna je dobra lokalna zgodba

20. oktober 2017

Kje se dogaja zgodba, kdo nastopa v njej, kakšen problem je nastal, kako je prišlo do zapleta, kakšna je rešitev zapleta, kdo je rešitelj, kakšne koristi je dala rešitev in kakšen je nauk zgodbe?, so vprašanja, ki nas vodijo do dobre zgodbe. Pa začnimo…

V AIA, društvu za izboljšanje kvalitete življenja razmišljajo brezmejno in uresničujejo svoje sanje!

19. oktober 2017

Ime društva izhaja iz grške mitologije, kjer v zgodbi Odisej na svoji odisejadi na otoku AIA sreča najboljšo grško čarovnico Kirko, ki je znala sneti celo zvezde z neba. Ni pomembno kje se izgubljeni otok nahaja, za društvo je AIA simbol sonca in dežela neskončnih možnosti, ki čakajo, da jih uresničujemo in polno živimo.

Pogled čez planke - ogled dobrih praks na Koroškem

18. oktober 2017

Vabimo vas, da se v četrtek, 26. oktobra 2017, skupaj z nami udeležite ogleda dobrih praks povezovanja in sodelovanja na lokalni ravni v koroški regiji. Spoznali bomo dobre prakse na področju začasne rabe prostorov, socialnega podjetništva in rudarske tradicije, kar je tudi skupna točka obeh regij.

Intervju z županom Občine Šmartno pri Litiji

17. oktober 2017

Nevladne organizacije so v občini Šmartno pri Litiji pomemben akter, ki s svojimi najrazličnejšimi dejavnostmi nudijo visok standard in v okolje prinašajo pozitivno energijo in krepijo družbeno okolje. Njihova številčnost in raznolikost se skozi povezovanje in sodelovanje odraža v uspešnih projektih in izpeljanih dogodkih. 

Svoje mnenje o delovanju nevladnih organizacij v občini Šmartno pri Litiji nam je zaupal tudi župan g. Rajko Meserko.

Razvoj lokalnih potreb v občinah osrednje Slovenije

10. oktober 2017

Na Stičišču NVO osrednje Slovenije spremljamo razvoj lokalnih potreb občank in občanov občin osrednjeslovenske regije skozi prizmo delovanja nevladnih organizacij (NVO). Na podlagi dosedanjih sodelovanj in ugotovitev smo v letu 2017 opravili pregled razvoja izbranih lokalnih potreb v šestih občinah in oblikovali predloge, ki naj bodo deležnikom v pomoč.

|< <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...  /21 >> >|

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE -  Mreža za izpodbijanje evro skepticizma in motiviranje mladih evropskih državljanov, da sodelujejo v evropskih volitvah leta 2019YOUROPE: povezovanje poti za boljše dojemanje EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619