Javni razpis za sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter za sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeželju in Ekopraznika v Ljubljani 2015

Razpisovalec:

Mestna občina Ljubljana

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje: delovanja neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in nekmetov, povezanih v lokalna strokovna društva in društva, ki delujejo na področju razvoja podeželja,izvedbe strokovnih vsebin v sklopu prireditev na podeželju in izvedbe Ekopraznika v Ljubljani.

Potencialni prijavitelji:

Upravičenci za pridobitev sredstev za izvajanje programa dela lokalnega društva in izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah po tem razpisu so:
 pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, so registrirane in delujejo na lokalnem območju MOL – lokalna strokovna društva, razen društev, ki se ukvarjajo z vzrejo malih živali;
 pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, registrirane v MOL, pospešujejo razvoj podeželja, najmanj 50 % vseh njihovih članov je iz vrst kmetov, ki so prebivalci MOL.

Upravičenci za pridobitev sredstev za izvedbo Ekopraznika v Ljubljani po tem razpisu so:
 neprofitne pravne osebe, s sedežem na območju MOL in ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kmetijstva (spodbujanje ekološke pridelave in predelave).

Vrednost razpisa:

Okvirni skupni znesek sredstev, namenjenih za sofinanciranje, je 30.000,00 EUR, od tega za:
 sofinanciranje programov dela lokalnih društev v višini 18.000,00 EUR
 sofinanciranje strokovnega dela prireditev na podeželju v višini 7.500,00 EUR
 sofinanciranje Ekopraznika v Ljubljani v višini 4.500 EUR.

Zneski in delež financiranja:

Upravičenci lahko pridobijo največ do 50% nepovratnih sredstev od vrednosti predloženega programa strokovnega dela lokalnih društev in prireditev. Skupna višina vseh pridobljenih javnih sredstev ne sme presegati 50% celotne vrednosti.

Rok za oddajo prijav: 12. januar 2015

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00

 

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru