Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti za predšolske otroke iz MOL v letu 2015

Razpisovalec:

Mestna občina Ljubljana

Predmet javnega razpisa:

Sklop A: Obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL
Predmet tega sklopa javnega razpisa je sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti, ki jih izvajajo javni vrtci iz MOL. To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno. Z razpisom želimo omogočiti pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih.
V okviru tega razpisa so razpisane naslednje teme:
1. podnebne spremembe,
2. medgeneracijsko spodbujanje sodelovanja med otroki in starejšimi,
3. narava in biotska raznolikost,
4. zdrava prehrana (samooskrba),
5. ravnanje z odpadki,
6. voda je vir življenja – ravnanje in skrb za vodo,
7. mesto, prijazno invalidom,
8. zelena prestolnica,
9. jubileji vrtcev.

Sklop B: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu
Predmet tega sklopa javnega razpisa je sofinanciranje organizacije občasnega varovanja otrok na domu v MOL, ki jo bodo izvajale neprofitne organizacije v MOL. Organizacija varstva otrok je namenjena predšolskim in osnovnošolskim otrokom v MOL.
V okviru tega sklopa bomo sofinancirali organizacijo občasnega varstva otrok na domu, ki bo zagotavljala zlasti popoldansko in večerno, izjemoma tudi dopoldansko varstvo otrok v MOL.

Potencialni prijavitelji:

Za sklop A: Obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL
Upravičeni vlagatelji prijav so javni vrtci iz Mestne občine Ljubljana. 

Za sklop B: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje organiziranja občasnega varovanja otrok na domu, in so ustanovljene na podlagi enega od zakonov:
- Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo),
- Zakon o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 -
ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - Odl. US, 8/96,
31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP) – razen javnih zavodov. 

Vrednost razpisa:

Sklop A: Obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL
Okvirna višina sredstev, namenjena realizaciji vseh devetih razpisanih tem obogatitvenih dejavnosti, znaša 70.000 EUR.

Sklop B: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu
Okvirna višina sredstev, namenjena realizaciji organizacije občasnega varovanja otrok na domu, znaša 40.000 EUR. 

Rok za oddajo prijav: 12. januar 2015

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00

 

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru