Javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2015 in programov za obdobje od 2015 do 2017 na področju mladinskega sektorja v Mestni občini Ljubljana

Razpisovalec:

Mestna občina Ljubljana

Predmet javnega razpisa:

Predmet razpisa je sofinanciranje programov in projektov na področju mladinskega sektorja, ki jih izvajajo mladinske nepridobitne organizacije. Razpis je namenjen programom in projektom mladinskih aktivnosti, mreženja nepridobitnih organizacij in sekundarnih preventivnih programov za mlade v MOL.

Mladinske aktivnosti skladno s tem razpisom so tiste prostočasne in preventivne aktivnosti, ki so namenjene mladim na območju Mestne občine Ljubljana. Izvajajo se po metodah organiziranega neformalnega učenja in se nanašajo na naslednja področja:
 Usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
 Skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
 Dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti,
 Zdrav in aktiven način življenja,
 Dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje njihove ustvarjalnosti,
 Mobilnost mladih in mednarodno povezovanje. 

 

Potencialni prijavitelji:

Prijavitelji so lahko pravne osebe, ki:
- so ustanovljene na podlagi enega izmed zakonov, ki opredeljujejo nepridobitnost organizacije, skladno z opredelitvijo v I. točki razpisa,
- so registrirani na območju Mestne občine Ljubljana;
- zagotavljajo, da bo najmanj 90% udeležencev pri programih in projektih med 15. in dopolnjenim 29. letom, z izjemo sklopa D, kjer mora biti najmanj 90 % udeležencev med 6. in 18. letom starosti (obvezna izjava),
- so, kolikor so bili pogodbeni partner Mestne občine Ljubljana, v letu 2014 izpolnili vse pogodbene obveznosti (obvezna izjava);
- zagotavljajo, da nihče od sodelujočih pri izvedbi programa ali projekta ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (obvezna izjava); 
- zagotavljajo, da bodo projekti v celoti izvedeni v letu 2015, programi pa v obdobju od 2015 do 2017 (obvezna izjava),
- projekt/program je lahko sofinanciran le preko enega javnega razpisa Mestne občine Ljubljana istočasno. 

Vrednost razpisa:

Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena realizaciji projektov in/ali programov za leto 2015 znaša 421.000,00 EUR. 

Zneski in delež financiranja:

Delež sofinanciranja je odvisen od števila pridobljenih točk na razpisu: 50-100 %.

Rok za oddajo prijav: 12. januar 2015

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00

 

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru