Javno povabilo za izbor programov javnih del v letu 2015

Razpisovalec:

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Predmet javnega razpisa:

Javno povabilo je namenjeno spodbujanju razvoja zaposlitvenih programov ter razvoju novih delovnih mest v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pri reševanju brezposelnosti na njihovem območju. Prav tako je namen spodbujanje neprofitnih delodajalcev k oblikovanju programov javnih del, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti ali države in so primerni za zaposlitev določenih ciljnih skupin dolgotrajno brezposelnih oseb. Programi javnih del so opredeljeni v Katalogu programov javnih del, ki določa nazive in vsebine programov javnih del po področjih izvajanja. 

Javna dela se kot poseben program aktivne politike zaposlovanja izvajajo v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest. Javna dela so namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb (v nadaljevanju: dolgotrajno brezposelne osebe), njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. 

Za vsak program javnega dela mora obstajati javni interes. Obstoj javnega interesa zagotavlja naročnik programa javnega dela. Naročniki so občine, pristojna ministrstva ali glede na vsebino programa javnega dela tudi ustrezna strokovna organizacija, katere ustanoviteljica je Republika Slovenija (npr. Narodna in univerzitetna knjižnica, Univerza v Ljubljani, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ipd).

Potencialni prijavitelji:

Javna dela lahko izvajajo le neprofitni delodajalci.

Za neprofitne delodajalce se za potrebe tega javnega povabila štejejo vsi tisti delodajalci, ki imajo z zakonodajo ali v ustanovitvenem aktu določen nepridobitni značaj oziroma imajo v svojem ustanovitvenem aktu določilo, da vračajo dobiček v osnovno dejavnost in ga ne delijo oziroma delodajalci, katerih (so)ustanovitelj ali večinski lastnik je občina ali državna institucija ter socialna podjetja. V primeru, da je neprofitnost delodajalca razvidna le iz ustanovitvenega akta, mora izvajalec ustanovitveni akt obvezno priložiti k ponudbi.

Vrednost razpisa:

21,6 mio EUR

Zneski in delež financiranja:

Financira se od 55% do 85% celotnega zneska predvidene plače zaposlenega, malica in prevoz. Višina financiranja je določena glede na stopnjo nezaposlenosti v posameznih občinah. Razen v primeru zaposlovanja invalidnih oseb ali zaposlovanja več kot polovice brezposelnih romov, kjer je financiranje plače v višini 95%.

Opombe:

Javno povabilo so objavili 4. 12. 2014 in dne 17. 12. 2014 objavili povečanje sredstev za 4 mio EUR. Dne 12. 1. 2015 so objavili novo povečanje sredstev za 8 mio EUR.

Javno povabilo so postopoma zapirali po Območnih službah od 13. do 22. januarja 2015. Tako je od 22. 1. 2015 javno povabilo odprto samo še za razvojne programe socialnega podjetništva.

Z dnem 25. 2. 2015 so podaljšali rok za predložitev ponudb za razvojne programe socialnega podjetništva in sicer do 15. 4. 2015.

Rok za oddajo prijav: Velja do porabe sredstev. Zadnji rok za prijavo je 15. april 2015.

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00

 

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru