Javni razpis za izbor operacije "pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD"

Razpisovalec:

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

Predmet javnega razpisa:

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) je v Uradnem listu z dne 4. 1. 2019 objavil v okviru Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/16 z dne 7. 10. 2016, spremembe in nove dodatne prijavne roke za leto 2019.

Opombe:

Prijavni roki za oddajo vlog:

a) Subvencije za zaposlitev iz sredstev namenjenih za leto 2019 (točka 22.2. iz zgoraj navedenega razpisa): Roki za oddajo vlog v letu 2019 so: 15. 2. 2019, 15. 4. 2019, 15. 6. 2019 in 15. 9. 2019. V letu namenjajo 33 subvencij zaposlitev za vzhodno kohezijsko regijo in 22 subvencij za zaposlitev za zahodno kohezijsko regijo. Po vsakem razpisnem roku JSKD na svoji spletni strani objavi število razpoložljivih subvencij za posamezno kohezijsko regijo.

b) Vključitev v posamezne izobraževalne module za delo v kulturi (točka 22.7. iz zgoraj navedenega razpisa): Roki za oddajo vlog v letu 2019 so: 15. 2. 2019, 15. 6. 2019 in 15. 10. 2019. V letu namenjajo 33 brezplačnih izobraževanj za udeležence iz vzhodne kohezijske regije in 22 brezplačnih izobraževanj za udeležence iz zahodne kohezijske regije. Po vsakem razpisnem roku JSKD na svoji spletni strani objavi število razpoložljivih brezplačnih izobraževalnih mest za posamezno kohezijsko regijo. Prijava preko standardiziranega e-obrazca, objavljenega na spletni strani JSKD.

Spremembe:

Razpisnik spreminja dodatne pogoje iz točke 5.3. zgoraj navedenega razpisa, navezujoč se na točko 10 »Število možnih vključitev brezposelnih oseb«, in sicer tako, da se doda nova alineja, ki opredeljuje, da je možna zaposlitev največ ene brezposelne osebe do 29. leta tudi pri pravnih osebah zasebnega prava, ki delujejo na področju nevladnega sektorja (civilna družba) na podlagi zakonov, ki urejajo delovanje društev, ustanov ali (zasebnih) zavodov in nimajo zaposlene nobene osebe ter so vpisani pri registrskem organu najmanj 5 let. 

Ostale povezave:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016006300004/javni-razpis-v-okviru-izbora-operacij-pridobivanje-dodatnih-znanj-za-mlade-na-podrocju-kulturnih-dejavnosti-v-okviru-jskd-jr-ess-pdzm-2016-2020-a-subvencije-za-delodajalce-v-visini-5-000-evrov-b-dopolnilna-izobrazevanja-za-delozaposlovanje-v-kulturi-st--604-3201611-ob-315616

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018005200001/sprememba-st--604-32018-ob-259518

 

Rok za oddajo prijav: Velja do porabe sredstev. Zadnji rok za prijavo je 14. februar 2020.

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00

 

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru