Javna dela 2017 Sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih na javnem povabilu za izbor programov za leto 2017

Razpisovalec:

Zavod Republike Slovenije za Slovenije

Predmet javnega razpisa:

Javno povabilo je namenjeno spodbujanju razvoja zaposlitvenih programov ter razvoju novih delovnih mest v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pri reševanju brezposelnosti na njihovem območju. Prav tako je namen spodbujanje neprofitnih delodajalcev k oblikovanju programov javnih del, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti ali države in so primerni za zaposlitev določenih ciljnih skupin dolgotrajno brezposelnih oseb.Na javnem povabilu bodo  izbrani programi na področjih iz Kataloga programov javnih del: 1 – kmetijstvo, 2 – vzgoja in izobraževanje, 3 – okolje in prostor, 4 – kultura, 5 – socialno varstvo in 6 – drugi programi javnih del.

V programe javnih del se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelne osebe, ki jih napoti
Zavod.
Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2017 4 Zavod bo v izbrane programe javnih del napotoval tudi dolgotrajno brezposelne osebe, ki so
prejemniki denarnega nadomestila in se odločijo za vključitev v program javnega dela v
času trajanja pravice do denarnega nadomestila.
Prednost pri vključitvi bodo imele dolgotrajno brezposelne osebe, ki so več kot 2 leti neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb in v tem času niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja.Dolgotrajno brezposelna oseba je lahko vključena v javna dela največ eno leto, zaradi stanja na trgu dela pa se lahko ponovno vključi, vendar pri istem izvajalcu javnih del najdlje
še za eno leto.

Potencialni prijavitelji:

Izvajalci programov javnih del morajo izpolnjevati spodaj navedene pogoje ter ostale pogoje navedene v razpisni dokumentaciji:
1. so neprofitni delodajalci so ob vložitvi ponudbe in ves čas izvajanja programa javnega dela;
2. so pravne ali fizične osebe, ki so pred oddajo ponudbe vsaj dvanajst (12) mesecev vpisane v Poslovni register RS, za opravljanje dejavnosti, ki jo nameravajo izvajati v javnem delu;

Vrednost razpisa:

 27.000.000,00 €

Zneski in delež financiranja:

Zavod zagotavlja udeležencem programov javnih del deleže plač po naslednjih merilih:
(a) 90% plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti višja od vključno 17,0 %,
(b) 85 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 14,0 % do 17,0 %,
 (c) 75 % plače v občinah,v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 12,0 % do 14,0 %,
 (d) 65 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 9,0 % do 12,0 %,
 (e) 55 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti do 9,0 %.

Kadar občina prevzame vlogo naročnika posameznega programa javnega dela, se delež Zavoda za plače udeležencev določi na podlagi sedeža občine, ki je prevzela vlogo naročnika. V primeru, da občina ni naročnik programa javnega dela, se upošteva občina, v kateri se program javnih del izvaja.

 

Opombe:

Povabilo je odprto od 11. 11. 2016 od vključno 8.00 ure dalje, do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do vključno 30.4.2017.

 

 

Rok za oddajo prijav: velja do porabe sredstev

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00

 

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru