Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov

Razpisovalec:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov, ki bodo ponujali različne preventivne programe (vsebine in aktivnosti), namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam. Namen preventivnih programov je zagotavljanje dostopnosti in pluralizacija storitev za različne ciljne skupine.

Z javnim razpisom želijo vzpostaviti mrežo predvidoma petnajstih VGC po Sloveniji, in sicer  predvidoma 5 v zahodni kohezijski regiji in predvidoma 10 v vzhodni kohezijski regiji. VGC bodo izvajali preventivne programe, namenjene ranljivim ciljnim skupinam. Namen javnega razpisa je tudi povezati različne organizacije, ki bi v okviru tega javnega razpisa nastopale kot projektni partnerji z enotnim projektom, s katerim bi pokrili čim širše območje znotraj geografske enote.

Potencialni prijavitelji:

Na razpis se lahko prijavi pravna oseba zasebnega prava, ki ima status društva po Zakonu o društvih (UL RS, št. 64/11), zavoda po Zakonu o zavodih (UL RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), invalidske organizacije po Zakonu o invalidskih organizacijah (UL RS, št. 108/02 in 61/06 - ZDru-1), humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah (UL RS, št. 98/03 in 61/06 – ZDru-1), socialnega podjetja po Zakonu o socialnem podjetništvu (UL RS, št. 20/2011 in 90/14 – ZDU-1I) ali je druga pravna oseba (zasebnega ali javnega prava), ki ima v ustanovitvenem aktu določeno neprofitno delovanje, premoženje, dobiček in presežke prihodkov nad odhodki uporablja za opravljanje osnovne dejavnosti oziroma ne deli dobička ali presežka prihodkov nad odhodki, temveč ga vlaga v razvoj dejavnosti. Pravna oseba mora biti na dan prijave registrirana za opravljanje vsaj ene izmed naslednjih dejavnosti: SKD 85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije; SKD 85.59 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; SKD 85.6 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje; SKD 88 – Socialno varstvo brez nastanitve; SKD 93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas; SKD 94 991 – dejavnosti invalidskih organizacij ali je njeno delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru ustanovitvenega akta ali drugega temeljnega akta organizacije; ter izpolnjevati druge razpisne pogoje. Na javnem razpisu mora prijavitelj kandidirati skupaj z vsaj enim projektnim partnerjem, vendar projektno partnerstvo lahko sestavljajo največ štiri pravne osebe (prijavitelj in največ trije projektni partnerji).

Vrednost razpisa:

8.625.000 €

Zneski in delež financiranja:

Ministrstvo bo posamezni projekt (1 VGC) sofinanciralo do največ 575.000,00 EUR za celotno obdobje sofinanciranja (do največ 121.333,33 EUR za posamezno proračunsko leto, razen v letu 2021 do največ 89.666,67 EUR). Prijavitelj lahko zaprosi za 100% sofinanciranja stroškov projekta.

Rok za oddajo prijav: 19. oktober 2016

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00

 

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru