Javni razpis za spodbujanje pripravništev na področju socialnega varstva

Razpisovalec:

Socialna zbornica Slovenije

Predmet javnega razpisa:

Socialna zbornica Slovenije je objavila javni razpis »Spodbujanje pripravništev« (OP20.00002) v okviru 8. prednostne osi: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile 8. 2. prednostne naložbe: Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, zlasti tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz odrinjenih skupnosti, tudi z izvedbo Jamstva za mlade 8.2.1 Znižanje brezposelnosti mladih Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Predmet razpisa je spodbujanje zaposlovanja mladih iskalcev prve zaposlitve - pripravnikov na področju socialnega varstva, ki so stari do vključno 29 let in iščejo prvo zaposlitev po pridobljeni stopnji in vrsti izobrazbe, kot jo predpisuje 69. člen ZSV za pripravnika na področju socialnega varstva.

Iz razpisa bo financiranih skupno največ 100 zaposlitev iskalcev prve zaposlitve - pripravnikov na področju socialnega varstva, in sicer za obdobje največ 12 mesecev (s ciljem, da opravijo pripravništvo in strokovni izpit).  

Potencialni prijavitelji:

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje: so pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti socialnega varstva v Republiki Sloveniji, ki:

  1. skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti opravljajo dejavnost iz skupine Q 87 – socialno varstvo z nastanitvijo; iz skupine Q 88 – socialno varstvo brez nastanitve; S 94.991 – dejavnost invalidskih organizacij ali S 94.910 – dejavnost verskih organizacij po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti, in socialnovarstveno dejavnost (Uradni list RS št. 66/07 in 17/08) ali
  2. so pridobili dovoljenje za delo ali koncesijo, izdano s strani pristojnega ministrstva skladno z določili ZSV in so vpisani v register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialnovarstvene storitve ali
  3. so pridobili status humanitarne organizacije, status invalidske organizacije ali status v javnem interesu s strani pristojnega ministrstva ali d) opravljajo dejavnost iz skupine S 94.99 - Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij in socialnovarstveno dejavnost (ob izpolnjevanju vseh dodatnih pogojev).

Vrednost razpisa:

Za zaposlitev predvidoma 100 pripravnikov je namenjenih največ 1.676.443,00 EUR, od tega:

 - največ 942.881,48 EUR namenjenih za vključitev izbranih kandidatov - pripravnikov s stalnim prebivališčem v KRZS (zahodna kohezijska regija)

- največ 733.561,52 EUR za vključitev izbranih kandidatov - pripravnikov s stalnim prebivališčem v KRVS (vzhodna kohezijska regija).

Opombe:

SZS bo organizirala informativno delavnico za potencialne prijavitelje, ki bo 7. 1. 2016. Kraj izvedbe in program poteka informativne delavnice bo objavljen na spletni strani: http://www.szslo.si/ najkasneje dne 4. 1. 2016.

Rok za oddajo prijav: 15. januar 2016

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00

 

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru