Javni razpis za sofinanciranje programov, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za leto 2016

Razpisovalec:

Mestna občina Ljubljana

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana, dodelitev pravice domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v javnih športnih objektih v letu 2016.

Sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL obsega sofinanciranje programov na naslednjih področjih delovanja v športu:

 1. Mali sonček za predšolske otroke
 2. Šolska športna tekmovanja in študentska športna tekmovanja
 3. Interesni / animacijski programi športne vzgoje otrok in mladine
 4. Programi vadbe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, vadbe kakovostnega športa odraslih (starostna kategorija člani) ter vadbe vrhunskega športa odraslih (starostna kategorija člani)
 5. Programi mestnih panožnih športnih šol otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
 6. Programi trenerjev v športu invalidov
 7. Programi mestnih panožnih športnih centrov
 8. Športna rekreacija odraslih- Programi vadbe ter Programi športa invalidov
 9. Športna rekreacija odraslih- Programi prireditev in projekti animacije
 10. Delovanje zvez športnih društev
 11. Program velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev

 

Potencialni prijavitelji:

 • športna društva in zveze športnih društev,
 • ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,
 • zasebniki, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
 • vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehniške in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski zavodi.

Ob splošnih pogojih morajo prijavitelji izpolnjevati tudi posebne pogoje, ki so natančneje določeni v razpisu. Na razpis lahko s programi na posameznih področjih kandidirajo tudi izvajalci, ki so združeni v konzorcij znotraj posamezne športne panoge. 

Vrednost razpisa:

Okvirna skupna višina predvidenih razpisanih sredstev znaša 7.419.773 EUR, podrobnejša razdelitev sredstev po področjih je navedena v razpisu.

Rok za oddajo prijav: 14. januar 2016

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00

 

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru