STANJE SEKTORJA V REGIJI

 

 

 

 

 

Podpora za društva, zasebne zavode in ustanove 

v občinah Zagorje ob Savi, Litija, Hrastnik in Trbovlje.

 

Stanje nevladnega sektorja v zasavski regiji od leta 2015 do 2020

ŠTEVILO IN OBLIKA NVO 

V letu 2020 je bilo v zasavski regiji registriranih 611 nevladnih organizacij. Od tega je bilo 571 društev, 35 zavodov in pet ustanov. V letu 2020 je bilo največ nevladnih organizacij v občini Zagorje ob Savi (196), v občini Trbovlje jih beležimo 164, v občini Litija 162 in v občini Hrastnik 89.

V letu 2020 v zasavski regiji beležimo 10,69 nevladne organizacije na 1000 prebivalcev, kar je manj v primerjavi s Slovenijo, kjer v istem letu beležimo 12,83 nevladne organizacij na 1000 prebivalcev.

Tabela 1. Struktura NVO v letu 2020

Občina  število
prebivalcev 
število
NVO
Število
društev 
Število
zavodov
Število
ustanov
Število NVO
na 1000
preb.
Zagorje ob Savi 16.402 196 184 9 3 11,95
Litija 15.593 162 150 10 2 10,39
Hrastnik 9.139 89 87 2 0 9,74
Trbovlje 16.014 164 150 14 0 10,24
Skupaj regija  57.148 611 571 35 5 10,69
Skupaj Slovenija 2.095.861 26.887 23.203 3.419 265 12,83

V regiji deluje največ društev v Zagorju ob Savi (184), najmanj pa v občini Hrastnik (87), ki je tudi po številu prebivalcev najmanjša. V Trbovljah deluje največ zavodov (14), ustanove pa so prisotne le v Zagorju ob Savi (3) in v Litiji (2).

Delež društev v strukturi nevladnih organizacij v regiji predstavlja 93,45 odstotka, na ravni Slovenije predstavljajo društva 86,3 odstotka nevladnega sektorja. Podobno kot na slovenski ravni, so tudi v zasavski regiji najbolj zastopana športna in rekreativna društva.

Grafikon 1. Število društev glede na vrsto v letu 2020, v zasavski regiji 

 

 

Grafikon 2. Delež nevladnih organizacij v regiji glede na obliko v letu 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Število nevladnih organizacij v zasavski regiji od leta 2015 do leta 2020

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

društva

575

575

569

572

575

571

zavodi

22

31

34

35

36

35

ustanove

7

6

6

6

6

5

Skupaj

604

612

609

613

617

611

V šestih letih (od leta 2015 do leta 2020) se je število nevladnih organizacij povečalo za sedem, predvsem na račun zavodov. V tem obdobju je bilo ustanovljenih 13 novih zavodov, število društev se je zmanjšalo za štiri, z delovanjem sta prekinili dve ustanovi.

Grafikon 3. Gibanje števila NVO po letih v zasavski regiji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od leta  2015 do 2020 je število nevladnih organizacij v zasavski regiji nihalo (v letu 2015 so v regiji delovale 604 nevladne organizacije, v letu 2019 pa jih beležimo 611). Število NVO v regiji se povečuje predvsem na račun zavodov, katerih število se je v zadnjih petih letih povečalo za 14 (iz 22 na 35). Število društev se od leta 2015 do leta 2020 ni bistveno spreminjalo in prav tako ne beležimo bistvenih sprememb pri številu ustanov.

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00