Financiranje NVO

 

Tabela 1. Višina prihodkov po oblikah NVO v letih od 2015 do 2020, v zasavski regiji

Oblika
NVO
2015 2016 2017 2018 2019 2020
št. prihodki št. prihodki št. prihodki št. prihodki št.  prihodki št.  prihodki
Društva  575 8.419.065,00 575 8.504.410,41 569 9.129.039,60 572 9.035.855,39 575 9.420.541,50 571 7.636.786,68
Zavodi  22 236.891,00 31 402.168,30 34 564.970,00 35 521.942,10 36 658.620,80 35 546.255.,18
Ustanove 7 21.298,00 6 14.432,40 6 1.613,00 6 10.472,60 6 12.187,70 5 9.066,36
Skupaj  604 8.677.254,00 612 8.921.011,11 609 9.695.622,60 613 9.568.270,09 617 10.091.350,10 611 8.192.108,22

 

Tabela 2. Skupen znesek javnih sredstev, ki so jih občine nakazale NVO (v EUR) po letih

Občina 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Zagorje
ob Savi
894.143,27 889.707,31 908.875,36 1.053.599,89 1.122.658,58 1.121.129,49 1.059.226,45
Litija 567.949,78 530.137,23 687.036,78 650.458,35 678.836,61 710.336,91 712.850,97
Hrastnik 346.619,68 359.154,14 373.900,88 595.370,18 425.301,02 478.980,19 477.067,62
Trbovlje 518.857,62 523.771,20 522.952,09 483.920,89 514.765,22 699.754,78 992.614,58

 

Na podlagi predstavljenih podatkov ugotavljamo, da od leta 2014 občine zasavske regije  namenjajo vedno več javnih sredstev nevladnih organizacijam. Pozitiven trend je še posebej izrazit v Občini Zagorje, kjer se je do leta 2019 stalno povečeval delež javnih sredstev, ki jih namenjajo sofinanciranju dejavnosti nevladnih organizacij. Manjši pozitiven trend povečanja sredstev namenjenih nevladnim organizacijam je zaznati tudi v Občini Litija.

Grafikon: Javno financiranje NVO  s strani občin  od leta 2015 do 2020

V Občini Trbovlje beležimo enakomerno financiranje nevladnih organizacij v letih od 2014 do 2019, v letu 2020 pa se je delež javnih sredstev povečal za dobrih 282.000€. V Občini Hrastnik pa enakomerno povečevanje javnih sredstev v letih 2014 , 2015 in 2016, v letu 2017 so delež javnih sredstev bistveno povečali (za dobrih 200.000,00 €), v letu 2018 zmanjšali za cca. 170.000,00€, v letu 2019 pa spet povečali za dobrih 53.000€, kar je ostalo tudi v letu 2020. V povprečju tudi v Občini Hrastnik zaznavamo povečevanje javnih sredstev, ki jih namenjajo sofinanciranju dejavnosti nevladnih organizacij.

Tabela 3. Prihodki NVO in delež sofinanciranja s strani občin v letu 2020

Občina Celotni
prihodki NVO (v EUR)
Skupen znesek sredstev,
ki jih je občina nakazala NVO (v EUR)

Delež sofinancir.
NVO z javnimi
sredstvi s strani
občin (v %)

Občina Zagorje ob Savi 2.661.488,59 1.059.226,45 39,80
Občina Litija 2.216.123,64 712.850,97 32,17
Občina Hrastnik 980.843,96 477.067,62 48,64
Občina Trbovlje 2.333.652,03 992.614,58 42,53
Regija 8.192.108,22 3.241.759,62 39,57

 

Tabela 4. Število in delež društev glede na višino prihodkov v regiji v letu 2020

Višina celotnih prihodkov  število društev v regiji delež v % 
od 0 do 0.9 EUR prihodkov 73 12,78
od 1 do 5.000.00€ EUR prihodkov 268 46,94
od 5001.00 EUR do 10.000.00 EUR prihodkov 68 11,91
od 10001.00 EUR do 20.000.00 EUR prihodkov 68 11,91
od 20001.00 EUR do 50.000.00 EUR prihodkov 67 11,73
od 50.001.00 EUR do 100.000.00 EUR prihodkov 13 2,28
nad 100.001 EUR prihodkov 14 2,45
Skupaj 571 100

 

Glede na višino prihodkov ugotavljamo, da dobrih 45% (268) društev v zasavski regiji na leto ustvarja od enega do 5000,00 evrov, z manj kot enim evrom prihodka na leto deluje ustvari 12% društev (73), dobrih 10% društev (68) ustvari med 5001,00€ in 10.000,00€ prihodka na organizacijo, prav tako je v skupini, ki ustvarja med 10.000,00€ in 50.000,00€ prihodkov na organizacijo je dobrih 10% društev (68 društev), z več kot 100.000,00€ letnega prihodka pa delujeta dva odstotka društev % (14).  

Tabela 5. Prihodki društev glede na vrsto prihodkov v letu 2020

Prihodki društev glede na vrsto prihodkov v letu 2020

število društev

Celotni prihodki v EUR

Prihodki iz pridobitne
dejavnosti v EUR

Delež prihodkov iz
pridobitne dej. V %

Zagorje ob Savi

184

2.558.319,93

593.934,90

23,22

Litija

150

2.183.546,47

414.628,08

18,99

Hrastnik

87

928.687,28

154.274,35

16,61

Trbovlje

150

1.966.233,00

365.799,59

18,60

Regija

571

7.636.786,68

1.528.636,92

20,02

 

V povprečju društva s pridobitno dejavnosti ustvarijo slabih 20% vseh prihodkov. Vsa društva iz regije (571) s pridobitno dejavnostjo ustvarijo dober milijon in pol evrov. Pridobitna dejavnost je veliko bolj razvita v zavodih, ki iz naslova pridobitne dejavnosti ustvarijo skoraj  63 odstotka svojih prihodkov.

Tabela 6. Prihodki zavodov glede na vrsto prihodkov v letu 2020

Prihodki zavodov glede na vrsto prihodkov v letu 2020

število zavodov

Celotni prihodki v EUR

Prihodki iz pridobitne
dejavnosti v EUR

Delež prihodkov iz
pridobitne dej. V %

Zagorje ob Savi

9

99.763,21

80.504.,36

80,70

Litija

10

26.916,26

26.623,94

98,91

Hrastnik

2

52.156,68

49.775,33

95,43

Trbovlje

14

367.419,03

184.381,47

50,18

Regija

35

546.255,18

341.285,10

62,48

 

Ustanove v regiji so slabo likvidne in njihovi prihodki močno variirajo. V letu 2020 je pet delujočih ustanov v regiji ustvarilo dobrih 9.000,00€. Ustanove iz Zagorja ob Savi so v letu 2020 s pridobitno dejavnostjo ustvarijo 75% svojih prihodkov, litijske ustanove pa s pridobitno dejavnostjo v tem letu niso ustvarile prihodkov. 

Tabela 9. Prihodki ustanov glede na vrsto prihodkov 2020

Prihodki ustanov glede na vrsto prihodkov v letu 2020

število ustanov

Celotni prihodki v EUR

Prihodki iz pridobitne
dejavnosti v EUR

Delež prihodkov iz
pridobitne dej. V %

Zagorje ob Savi

3

3.405,45

2.550,00

74,88

Litija

2

5.660,91

0

0

Hrastnik

0

0

0

0

Trbovlje

0

0

0

0

Regija

5

9.066,36

2.550,00

28,13

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00