Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2015

Razpisovalec:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2015 je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev in že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju. Namen razpisa je spodbujanje projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi iz programskih obdobij 2007-2013 in 2014-2020.

Potencialni prijavitelji:

Vlagatelji in upravičenci do ugodnega posojila so:
1. pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina oz. občine in samoupravne narodne skupnosti, kot so:
 raziskovalne in razvojne ustanove,
 ustanove za izobraževanje in usposabljanje,
 ustanove zdravstvenega varstva,
 ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine,
 lokalne in regionalne razvojne agencije,
 lokalne akcijske skupine, itd.,
2. nevladne organizacije, kot so:
 združenja,
 fundacije,
 zbornice (gospodarska, kmetijska, obrtna,..),
 društva,
3. grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne osebe,
4. pravne osebe zasebnega prava (družbe), ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, kot so:
 lokalne in regionalne razvojne agencije, registrirane kot:
 podjetja,
 lokalne turistične organizacije,
 organizacije za usposabljanje, itd,
5. javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter druge pravne osebe, kjer imata država ali občina delež v lastništvu vlagatelja.

Vrednost razpisa:

Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je 2.000.000,00 EUR.

Zneski in delež financiranja:

Vlagatelj za projekt lahko s strani Sklada po tem javnem razpisu pridobi posojilo v skupni višini do 80 % pogodbene vrednosti odobrenih evropskih sredstev vlagatelju, vendar največ 100.000,00 EUR. Zaprošeno posojilo mora biti v višini najmanj 5.000,00 EUR.

Opombe:

Roka za oddajo prijav sta 20. 7. 2015 in 21. 9. 2015. 

Rok za oddajo prijav: 20. julij 2015

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00

 

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru