Javni razpis za ugodne kredite za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi z garancijami Garancijske sheme Posavja

Razpisovalec:

Regionalna razvojna agencija Posavje

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje kreditov z garancijami Regionalne razvojne agencije Posavje v okviru Garancijske sheme Posavje, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankama NLB d.d. in Delavsko hranilnico d.d. za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi upravičencem, ki so bili uspešni na razpisih za evropska ali nacionalna sredstva, so prejeli pozitivno odločitev in že imajo izdano odločbo, sklep ali drug dokument oziroma podpisano pogodbo o sofinanciranju.

Potencialni prijavitelji:

Vlagatelji in upravičenci do garancije za ugodne bančne kredite so:

pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina oz. občine, kot so:
raziskovalne in razvojne ustanove,
ustanove za izobraževanje in usposabljanje,
ustanove zdravstvenega varstva,
ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine,
fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo in izpolnjujejo zakonske obveznosti za opravljanje te dejavnosti ter so vpisane v ustrezen javni register,
nevladne organizacije, kot so:
združenja,
fundacije,
zbornice (gospodarska, kmetijska, obrtna,..),
društva,
zavodi, ki poslujejo po Zakonu o zavodih,
socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu,
javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter druge pravne osebe, kjer imata država ali občina delež v lastništvu vlagatelja,
zadruge, ki poslujejo po Zakonu o zadrugah,
mikro, male in srednje velike gospodarske družbe in samostojni podjetniki
za izvedbo projektov, ki so v javnem interesu.

Vrednost razpisa:

1.074.904,35 €

Opombe:

Rok za prijavo na razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS št. 6/2019 z dne 1. 2. 2019 do porabe sredstev posamezne občine (Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče, Sevnica) glede na razpisana sredstva oz. do datuma zaprtja razpisa, ki je 30.11.2019.

Rok za oddajo prijav: Velja do porabe sredstev. Zadnji rok za prijavo je 30. november 2019.

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOStičišče NVO osrednje SlovenijeYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

vsak dan med 9.00 in 15.00

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru