Aktualni razpisi za NVO - Nacionalni razpisi

Rok prijave Ime razpisa Vrsta razpisa
do porabe sredstev Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendijah za šolsko/ študijsko leto 2017/18 Nacionalni razpisi
do porabe sredstev Pridobivanje donatorskih sredstev akcija Objem topline Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. oktober 2017.
Vabilo k oddaji vlog za sofinanciranje projektov v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. november 2017.
Javni poziv za izbor kulturnih projektov – obeležitev nekaterih državnih praznikov RS Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
15. december 2017.
Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017 Nacionalni razpisi
20. september 2017 Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018 (230. javni razpis) Nacionalni razpisi
20. september 2017 Javni razpis za sofinanciranje interesnega programa športa otrok in mladine Hura, prosti čas v letu 2017 Nacionalni razpisi
21. september 2017 3. RAZPIS ZA DODELITEV SPONZORSKIH IN DONATORSKIH SREDSTEV 2017 Nacionalni razpisi
26. september 2017 Javni razpis za sofinanciranje operacije razvoja in udejanjanja inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc – razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo Nacionalni razpisi
29. september 2017 1. javni razpis za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani Nacionalni razpisi
29. september 2017 Javni razpis za izbor izvajalcev operacij Spodbujanje prožnih oblik učenja in podpora kakovostni karierni orientaciji za nadarjene Nacionalni razpisi
30. september 2017 1. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada ESRR v upravičenih naseljih za leta 2016 - 2018 Nacionalni razpisi
2. oktober 2017 Javni razpis za sofinanciranje projektov "Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela" Nacionalni razpisi
2. oktober 2017 Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcijskih projektov Nacionalni razpisi
9. oktober 2017 Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti, ki jih bo v letih 2018-2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo Nacionalni razpisi
16. oktober 2017 Javni ciljni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področjih uprizoritvenih in glasbenih umetnosti za digitalizacijo in informacijsko podporo Nacionalni razpisi
20. oktober 2017 Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji Nacionalni razpisi
25. oktober 2017 Javni razpis »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018« Nacionalni razpisi
30. november 2017 3. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja Nacionalni razpisi
1. marec 2018 NGO small grants Nacionalni razpisi
1. marec 2018 U.S. Embassy Slovenia: Cultural Grants Program Nacionalni razpisi

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda

od 9.00 do 15.00 oz. po dogovoru

T: 01 3209 484

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda 

od 8.00 do 15.00 oz. po dogovoru

T: 059 927 619