Aktualni razpisi za NVO - Nacionalni razpisi

Rok prijave Ime razpisa Vrsta razpisa
Do porabe sredstev, zadnji rok je
27. september 2023.
JAVNI POZIV ZA SPODBUJANJE VLAGANJ V AVDIOVIZUALNO PRODUKCIJO 2023 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
29. september 2023.
JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA SOAVTORJEV, AVTORJEV PRISPEVKOV, PRODUCENTOV, IZVAJALCEV IN DRUGIH STROKOVNJAKOV S PODROČJA DELA AGENCIJE V TUJINI V LETU 2022 IN 2023 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
29. september 2023.
JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJE SLOVENSKIH FILMOV V TUJINI V LETU 2022 IN 2023 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
29. september 2023.
JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE RAZVOJA FILMSKIH PROJEKTOV, PODPRTIH S STRANI MEDNARODNIH KOPRODUKCIJSKIH SKLADOV, PRI KATERIH JE UDELEŽEN OZIROMA SODELUJE SLOVENSKI FILMSKI CENTER – 2023 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. september 2023.
FINANCIRANJE PROJEKTNIH GOSTOVANJ NA SLOVENSKIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH IN RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJAH TER ŠTUDIJSKEGA OZIROMA ZNANSTVENEGA OBISKA ŠTUDENTOV V TUJINI ZA LETO 2022 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
19. oktober 2023.
JAVNI POZIV JSKD ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE PROSTOROV IN NAKUPA OPREME ZA POTREBE LJUBITELJSKE IN POKLICNE NEVLADNE KULTURE ZA LETO 2023 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2023.
JAVNI RAZPIS ZA FINANČNI PRODUKT – AGRO DOPOLNILNE Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2023.
JAVNI RAZPIS ZA FINANČNI PRODUKT – AGRO ZEMLJA IN GOZD Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. marec 2024.
JAVNO POVABILO DELODAJALCEM ZA IZVEDBO PROGRAMA – JAVNA DELA ZA POMOČ PRI ODPRAVI POSLEDIC POPLAV IN ZEMELJSKIH PLAZOV 2023 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. junij 2024.
JAVNO POVABILO DELODAJALCEM ZA IZVEDBO PROGRAMA ZELENA DELOVNA MESTA Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. junij 2025.
IMPACT4VALUES - JAVNI POZIV ZA IZVEDBO AKCIJ ZA OBRAMBO EVROPSKIH VREDNOT Nacionalni razpisi
22. september 2023 JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, KI JIH EVROPSKA KOMISIJA RAZPISUJE ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE IZ DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE ALI PARTNERSKIH DRŽAV, KI DELUJEJO NA PODROČJU MEDNARODNEGA RAZVOJNEGA SODELOVANJA IN HUMANITARNE POMOČI IN SE FINANCIRAJO IZ INSTRUMENTOV UNIJE ZA LETO 2022 Nacionalni razpisi
26. september 2023 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE REALIZACIJE SLOVENSKIH MANJŠINSKIH KOPRODUKCIJSKIH PROJEKTOV – 2023 / II Nacionalni razpisi
27. september 2023 JAVNI RAZPIS »EKSPERIMENTALNI PROJEKTI – CELOVIT RAZVOJ DIGITALNIH KOMPETENC IN TEMELJNIH ZNANJ RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE« Nacionalni razpisi
4. oktober 2023 JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV DRŽAVNIH PRIZNANJ V MLADINSKEM SEKTORJU ZA LETO 2023 Nacionalni razpisi
9. oktober 2023 JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV KREPITVE PODPORNEGA OKOLJA V KULTURI V LETIH 2024–2025 Nacionalni razpisi
9. oktober 2023 JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV KREPITVE PODPORNEGA OKOLJA V KULTURI V LETIH 2024–2025 Nacionalni razpisi
22. november 2023 DUT: DRUGI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE RAZISKOVALNIH IN INOVACIJSKIH PROJEKTOV, KI BI MESTOM POMAGALI PRI PREHODU NA BOLJ TRAJNOSTNO GOSPODARSTVO IN DELOVANJE Nacionalni razpisi
30. november 2023 JAVNI RAZPIS ZA UKREP II: FINANČNA POMOČ OB SMRTI, INVALIDNOSTI ALI NEZMOŽNOSTI ZA DELO V LETU 2023 Nacionalni razpisi
30. november 2023 JAVNI RAZPIS ZA UKREP I: FINANČNA POMOČ ZA NADOMESTILO ŠKODE ZARADI POŽARA ALI STRELE NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU V LETU 2023 Nacionalni razpisi
8. december 2023 JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ STANKA BLOUDKA ZA LETO 2023 Nacionalni razpisi
31. december 2025 JAVNI RAZPIS ZA (SO)FINANCIRANJE RAZISKOVALNIH PROJEKTOV ERC NOVA OBZORJA Nacionalni razpisi
31. december 2025 JAVNI RAZPIS ZA (SO)FINANCIRANJE RAZISKOVALNIH PROJEKTOV ERC POTENCIAL Nacionalni razpisi

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00