Aktualni razpisi za NVO - Nacionalni razpisi

Rok prijave Ime razpisa Vrsta razpisa
do porabe sredstev Pridobivanje donatorskih sredstev akcija Objem topline Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. november 2018.
Javno povabilo: Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2017/2018 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. november 2018.
Javni poziv za izbor kulturnih projektov – obeležitev nekaterih državnih praznikov RS, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2018.
Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Učne delavnice« Nacionalni razpisi
23. oktober 2018 JAVNI RAZPIS »DEMO PILOTI II 2018« Nacionalni razpisi
26. oktober 2018 Javni razpis za izvedbo storitev za spodbujanje digitalizacije MSP v Republiki Sloveniji v letih od 2019 do 2023 »Digitalizacija 2019–2023« Nacionalni razpisi
29. oktober 2018 Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020 Nacionalni razpisi
2. november 2018 ​Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja v okviru ESRR sklada na območjih občin Logatec, Idrija in Cerkno v letu 2018 Nacionalni razpisi
5. november 2018 JAVNI RAZPIS ZA PRED-FINANCIRANJE RAZVOJNIH PROJEKTOV IN PROJEKTOV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV – PF1/PF2 2018 Nacionalni razpisi
5. november 2018 Javni razpis za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij Nacionalni razpisi
6. november 2018 Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Slovenjiji, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka razpisa JPR-Romi-2019. Nacionalni razpisi
6. november 2018 Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2019 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo Nacionalni razpisi
12. november 2018 Javni razpis urada za Slovence v zamejstvu in po svetu za razpisno področje A v letu 2019: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu Nacionalni razpisi
12. november 2018 Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020 Nacionalni razpisi
12. november 2018 Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020 Nacionalni razpisi
12. november 2018 Javni razpis za razpisno področje A v letu 2019: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu Nacionalni razpisi
12. november 2018 Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2019, 2020 in 2021 Nacionalni razpisi
12. november 2018 Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2019 Nacionalni razpisi
12. november 2018 Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2019 Nacionalni razpisi
16. november 2018 Javni razpis za razpisno področje B v letu 2019: finančna podpora Slovencem po svetu Nacionalni razpisi
16. november 2018 Javni razpis urada za Slovence v zamejstvu in po svetu za razpisno področje B v letu 2019: finančna podpora Slovencem po svetu Nacionalni razpisi
7. december 2018 JAVNI RAZPIS PROJEKTNO DELO Z NEGOSPODARSKIM IN NEPROFITNIM SEKTORJEM – ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST 2016–2020 ZA ŠTUDIJSKI LETI 2018/2019 IN 2019/2020 Nacionalni razpisi
12. december 2018 Četrti razpis v okviru programa transnacionalnega sodelovanja območje Alp v programskem obdobju 2014-2020 Nacionalni razpisi
14. december 2018 Javni razpis MIZŠ za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2018 Nacionalni razpisi
22. januar 2019 Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2019, 2020 in 2021 Nacionalni razpisi
31. januar 2019 Projekti zakonitih migracij s tretjimi državami Nacionalni razpisi
1. februar 2019 Razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 1 "Evropski spomin" za leto 2019 Nacionalni razpisi
1. marec 2019 Razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 2 "Demokratično delovanje in državljanska udeležba - ukrep mrež mest" za leto 2019 Nacionalni razpisi
1. september 2019 Razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 2 "Demokratično delovanje in državljanska udeležba - ukrep projektov civilne družbe" za leto 2019 Nacionalni razpisi
12. september 2019 4. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018 Nacionalni razpisi
22. november 2019 Javni razpis - Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020 Nacionalni razpisi

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619