Aktualni razpisi za NVO - Nacionalni razpisi

Rok prijave Ime razpisa Vrsta razpisa
do porabe sredstev Sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih na javnem povabilu za izbor programov za leto 2018 Nacionalni razpisi
do porabe sredstev Pridobivanje donatorskih sredstev akcija Objem topline Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. april 2018.
Javno povabilo Priložnost zame v nevladnih organizacijah Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. november 2018.
Javno povabilo: Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2017/2018 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
13. december 2018.
Javno povabilo: Učne delavnice Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2018.
Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Učne delavnice« Nacionalni razpisi
22. januar 2018 Javni razpis NVO17 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb Nacionalni razpisi
22. januar 2018 Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2018 Nacionalni razpisi
22. januar 2018 Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2018, 2019 in 2020 Nacionalni razpisi
22. januar 2018 Redni letni javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji v letu 2018 oziroma v letih 2018, 2019 in 2020 Nacionalni razpisi
22. januar 2018 Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2018 Nacionalni razpisi
23. januar 2018 ForestValue - Innovating forest-based bioeconomy: Joint call for research proposals Nacionalni razpisi
23. januar 2018 Javni razpis za izbor operacij "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018" Nacionalni razpisi
23. januar 2018 Javni razpis za sofinanciranje ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2018 Nacionalni razpisi
26. januar 2018 2. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017 Nacionalni razpisi
26. januar 2018 Javni razpis za sofinanciranje programov na področju zdravja, ki jih izvajajo humanitarne organizacije Nacionalni razpisi
29. januar 2018 Redni letni ciljni razpis za sofinanciranje distribucije evropskih avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov v kinematografski mreži in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo ter art kino programov Nacionalni razpisi
30. januar 2018 Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019 Nacionalni razpisi
12. februar 2018 Javni razpis za odkup dokumentarnih avdiovizualnih del neodvisnih producentov 2017-4 Nacionalni razpisi
12. februar 2018 Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2018 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Nacionalni razpisi
12. februar 2018 Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Nacionalni razpisi
12. februar 2018 Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2018 Nacionalni razpisi
15. februar 2018 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko v letih 2018 - 2020 Nacionalni razpisi
15. februar 2018 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2018 - 2020 Nacionalni razpisi
15. februar 2018 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2018–2020 Nacionalni razpisi
16. februar 2018 Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017 Nacionalni razpisi
19. februar 2018 Javni razpis za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje 2017 Nacionalni razpisi
20. februar 2018 Javni razpis za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2018 financirala RS iz proračuna za kulturo Nacionalni razpisi
1. marec 2018 NGO small grants Nacionalni razpisi
1. marec 2018 U.S. Embassy Slovenia: Cultural Grants Program Nacionalni razpisi
2. marec 2018 Javni razpis "Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL3-6)" Nacionalni razpisi
7. marec 2018 Javni razpis za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov 2017-5 (televizijska nanizanka/nadaljevanka – 18 x 25 minut) Nacionalni razpisi
16. marec 2018 Javni razpis za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)« Nacionalni razpisi
2. april 2018 3. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine Nacionalni razpisi
22. november 2019 Javni razpis - Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020 Nacionalni razpisi

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619