OBČINA ZAGORJE:JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV POSEBNEGA POMENA V OBČINI ZAGORJE OB SAVI V LETU 2024

Razpisovalec:

Občina Zagorje ob Savi

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, programov, prireditev, ki jih organizirajo ali soorganizirajo društva, združenja ter zavodi in niso predmet drugih javnih razpisov Občine Zagorje ob Savi v letu 2024.

Sredstva so namenjena za sofinanciranje pokroviteljstev oziroma izvedbe projektov, programov in prireditev društev, združenj ter zavodov, organizacije ali soorganizacije projektov, programov, prireditev, tradicionalnih prireditev, organizacije proslav ali dogodkov, organizacije pohodov, ekskurzij, gostovanja, tekmovanja na dogodkih na mednarodni, državni, regionalni, občinski ravni … Med projekte, ki so predmet razpisa, sodijo tudi izdaje knjig, brošur, zvočnih in filmskih zapisov ipd., ki bodo izdane v letu 2024 v posameznem razpisanem obdobju, na katerega se prijavitelj prijavlja.

Projekti posebnega pomena za Občino Zagorje ob Savi je projekt izrednega občinskega pomena, ki ga kot takega občina pripozna in ima zaradi svoje odmevnosti (števila udeležencev, medijski učinek, mednarodna udeležba ipd.) dodano vrednost za razvoj, prepoznavnosti in promocijo občine na področju kulture, športa, humanitarnih dejavnosti, turistične dejavnosti, raziskovalne dejavnosti itd.

Roki za oddajo prijav:

2. 4. 2024 za projekte, ki se izvajajo od 1. 1. 2024 do 31. 3. 2024
3. 6. 2024 za projekte, ki se izvajajo od 1. 4. 2024 do 31. 5. 2024
1. 8. 2024 za projekte, ki se izvajajo od 1. 6. 2024 do 31. 7. 2024
1. 10. 2024 za projekte, ki se izvajajo od 1. 8. 2024 do 30. 9. 2024
18. 11. 2024 za projekte, ki se izvajajo od 1. 10. 2024 do 31. 12. 2024.

Potencialni prijavitelji:

Na razpisu lahko sodelujejo: društva, združenja in zavodi, katerih projekti niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Zagorje ob Savi oziroma drugih javnih razpisov. Izvajalci morajo imeti sedež na območju Občine Zagorje ob Savi in pri izvedbi vključevati člane, občane Občine Zagorje ob Savi. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Vrednost razpisa:

20.000,00 EUR

Rok za oddajo prijav: 3. junij 2024

Naslednji roki za oddajo prijav: 1.8.2024, 1.10.2024, 18.11.2024

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00