OBČINA ZAGORJE: JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, PROGRAMOV, PRIREDITEV, KI JIH ORGANIZIRAJO DRUŠTVA, ZDRUŽENJA TER ZAVODI IN NISO PREDMET DRUGIH JAVNIH RAZPISOV V LETU 2023

Razpisovalec:

Občina Zagorje ob Savi

Predmet javnega razpisa:

Sofinanciranje projektov, programov, prireditev, ki jih organizirajo ali soorganizirajo društva, združenja ter zavodi in niso predmet drugih javnih razpisov Občine Zagorje ob Savi v letu 2023. 

Potencialni prijavitelji:

Društva, združenja in zavodi, katerih projekti, programi oziroma prireditve, niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Zagorje ob Savi oziroma drugih javnih razpisov:

- so registrirani za opravljanje dejavnost, ki je predmet razpisa;

- imajo sedež na območju občine Zagorje ob Savi in pri izvedbi vključujejo člane, občane občine Zagorje ob Savi. Pod pogojem, da se bo prijavljeni projekt, program ali prireditev izvajal na območju občine Zagorje ob Savi in bo vključeval člane, občane občine Zagorje ob Savi, se lahko na javni razpis prijavijo tudi izvajalci, ki imajo sedež izven občine;

- izvedba prijavljenega projekta, programa ali prireditve mora biti pomembna za prepoznavnost in promocijo občine Zagorje ob Savi;

- prijavitelj je dolžan na vseh promocijskih materialih projektov, programov in prireditev objaviti grb ali logotip Občine ter navesti, da je izvedbo projekta, programa, prireditve sofinancirala Občina Zagorje ob Savi;

- da ima projekt, program ali prireditev zaprto finančno konstrukcijo, zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev prijavljene prireditve, programa ali projekta;

- prijavitelj ne sme imeti neizpolnjenih obveznosti do Občine oz. mora imeti poravnane vse finančne in pogodbene obveznosti do Občine, vključujoč obveznosti iz naslova posrednih proračunskih uporabnikov ter obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno zemljišče

- v posameznem razpisanem obdobju lahko izvajalci prijavijo le en (1) projekt, program ali prireditev, v celotnem razpisanem obdobju pa največ tri (3) projekte, programe ali prireditve;

- če projekt, program ali prireditev organizira več izvajalcev, je do sredstev upravičen le en izvajalec oziroma glavni nosilec projekta, programa, prireditve.

Vrednost razpisa:

20.000,00 €

Zneski in delež financiranja:

Sredstva so praviloma namenjena v štirih delih, in sicer:

a) za projekte, ki se izvajajo od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 5.000,00 EUR

b) za projekte, ki se izvajajo od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023 5.000,00 EUR

c) za projekte, ki se izvajajo od 1. 7. 2023 do 31. 8. 2023 5.000,00 EUR

d) za projekte, ki se izvajajo od 1. 9. 2023 do 31.12.2023 5.000,00 EUR

Opombe:

Roki za oddajo prijav:

a) 3. 4. 2023 za projekte, ki se izvajajo od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023

b) 3. 7. 2023 za projekte, ki se izvajajo od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023

c) 1. 9. 2023 za projekte, ki se izvajajo od 1. 7. 2023 do 31. 8. 2023

d) 6. 11. 2023 za projekte, ki se izvajajo od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2023

Rok za oddajo prijav: 6. november 2023

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00