Aktualni razpisi za NVO - Občinski razpisi

Rok prijave Ime razpisa Vrsta razpisa
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2018.
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2018 v občini Vrhnika Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
2. november 2018.
Javni poziv za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v občini Moravče Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2018.
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v občini Vrhnika v letu 2018 Občinski razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2018.
Javni razpis za sofinanciranje prireditev posebnega pomena za območje Občine Hrastnik za leto 2018 Občinski razpisi
22. januar 2018 Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v občini Trbovlje v letu 2018 Občinski razpisi
22. januar 2018 Javni razpis za sofinanciranje programov, ki so predmet splošne porabe proračuna občine Trbovlje za leto 2018 Občinski razpisi
22. januar 2018 Javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij v občini Trbovlje za leto 2018 Občinski razpisi
22. januar 2018 Javni poziv za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev v občini Trbovlje 2018 Občinski razpisi
22. januar 2018 Javni razpis za sofinaciranje programa Droga v občini Trbovlje 2018 Občinski razpisi
22. januar 2018 Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnost tehnične kulture ter stanovskih organizacij v letu 2018 Občinski razpisi
24. januar 2018 Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Hrastnik za leto 2018 Občinski razpisi
29. januar 2018 Javni razpis za sofinanciranje športa v Mestni občini Ljubljana Občinski razpisi
30. januar 2018 Javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov Občine Trzin v letu 2018 Občinski razpisi
30. januar 2018 Javni razpis za sofinanciranje programov za področje humanitarnih dejavnosti v občini Trzin za leto 2018 Občinski razpisi
30. januar 2018 Javni razpis za sofinanciranje programov društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v OT Občinski razpisi
31. januar 2018 Javni razpis za sofinanciranje programov v ljubiteljski kulturi v Občini Hrastnik za leto 2018 Občinski razpisi
5. februar 2018 Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje turističnih projektov v občini Logatec za leto 2018 Občinski razpisi
5. februar 2018 Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih dejavnosti v Občini Logatec za leto 2018 Občinski razpisi
5. februar 2018 Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje mladinskih projektov, ki so v Občini Logatec v javnem interesu za leto 2018 Občinski razpisi
5. februar 2018 Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju Občine Logatec, za leto 2018 Občinski razpisi
5. februar 2018 Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov varovanja kulturne dediščine v Občini Logatec za leto 2018 Občinski razpisi
5. februar 2018 Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v občini Logatec za leto 2018 Občinski razpisi
5. februar 2018 Javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2018 v občini Trbovlje Občinski razpisi
5. februar 2018 Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2018 v občini Trbovlje Občinski razpisi
5. februar 2018 Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju Občine Logatec, za leto 2018 Občinski razpisi
7. februar 2018 Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov invalidskih organizacij iz proračuna Občine Dobrova-Polhov Gradec za leto 2018 Občinski razpisi
7. februar 2018 Javni razpis za sofinanciranje društev, združenj, neprofitnih organizacij in humanitarnih organizacij v občini Hrastnik za leto 2018 Občinski razpisi
9. februar 2018 Razpis za podelitev priznanj mestne občine Ljubljana na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2017 Občinski razpisi
9. februar 2018 Javni razpis za priznanja Občine Ig za leto 2018 Občinski razpisi
12. februar 2018 Javni razpis za sofinanciranje galerijske dejavnost v občini Kamnik v letu 2018 Občinski razpisi
16. februar 2018 Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov društvene kulturne dejavnosti v občini Mengeš Občinski razpisi
16. februar 2018 Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Mengeš za leto 2018 Občinski razpisi
16. februar 2018 Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v Občini Mengeš za leto 2018 Občinski razpisi
16. februar 2018 Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov veteranskih organizacij v Občini Mengeš za leto 2018 Občinski razpisi
16. februar 2018 Javni razpis o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Mengeš v Občini Mengeš za leto 2018 Občinski razpisi
16. februar 2018 Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Mengeš Občinski razpisi
22. februar 2018 Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2018 (Občina Log-Dragomer) Občinski razpisi
22. februar 2018 Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Občina Log - Dragomer Občinski razpisi
23. februar 2018 Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Litija Občinski razpisi
5. marec 2018 Javni razpis za sofinanciranje obnove objektov nepremične kulturne dediščine v občini Dobrava-Polhov Gradec v letu 2018 Občinski razpisi
5. marec 2018 Javni razpis za sofinanciranje programov društev upokojencev v občini Dobrova-Polhov Gradec v letu 2018 Občinski razpisi
30. marec 2018 Javni razpisi - Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 2018 Občinski razpisi
30. november 2018 Javni poziv za sofinanciranje drugih programov in projektov društev in organizacij v Občini Škofljica v letu 2018 Občinski razpisi

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619