Aktualni razpisi za NVO - Evropski razpisi

Rok prijave Ime razpisa Vrsta razpisa
20. september 2021 RAZPIS EU ZA SOFINANCIRANJE PRIPRAVLJALNIH AKTIVNOSTI »PISANJE PO EVROPSKO« Evropski razpisi
22. september 2021 LIFE TEHNIČNA POMOČ ZA PRIPRAVO SIP/SNAP Evropski razpisi
27. september 2021 IPA II: IZGRADNJA ODPORNIH IN VKLJUČUJOČIH SKUPNOSTI V SEVERNI MAKEDONIJI Evropski razpisi
28. september 2021 OPERATIVNA PODPORA ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE S PODROČJA OKOLJA (LIFE-2021-NGO-OG-SGA) Evropski razpisi
28. september 2021 LIFE OKVIRNI PARTNERSKI SPORAZUM ZA OPERATIVNO PODPORO NVO S PODROČJA OKOLJA ALI PODNEBJA, VKLJUČNO S PREHODOM NA ČISTO ENERGIJO Evropski razpisi
30. september 2021 USTVARJALNA EVROPA / KULTURA: PODPORA KROŽENJU EVROPSKIH LITERARNIH DEL ZA LETO 2021 Evropski razpisi
30. september 2021 EASI – EURES: RAZPIS, NAMENJEN SPODBUJANJU GEOGRAFSKE MOBILNOSTI DELAVCEV TER POVEČEVANJU ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI ZA LETO 2021 Evropski razpisi
30. september 2021 EASI-PROGRESS: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE POBUD ZA KREPITEV IZVAJANJA, UPORABE IN UVELJAVLJANJA DIREKTIVE 96/71/ES O NAPOTITVI DELAVCEV NA DELO ZA LETO 2021 Evropski razpisi
30. september 2021 NAPOTITEV DELAVCEV: KREPITEV ADMINISTRATIVNEGA SODELOVANJA IN DOSTOPA DO INFORMACIJ (ESF-2021-POW) Evropski razpisi
1. oktober 2021 EYF FINANČNA PODPORA MLADINSKIM PROJEKTOM Evropski razpisi
3. oktober 2021 HIŠE I-PORTUNUS: PRVI POZIV NOVE PILOTNE SHEME ZA SPODBUJANJE MOBILNOSTI V KULTURI Evropski razpisi
3. oktober 2021 HIŠE I-PORTUNUS: DRUGI POZIV NOVE PILOTNE SHEME ZA SPODBUJANJE MOBILNOSTI V KULTURI Evropski razpisi
4. oktober 2021 IJ4EU: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV PREISKOVALNEGA NOVINARSTVA V LETU 2021 Evropski razpisi
5. oktober 2021 EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA: PROSTOVOLJSKI PROJEKTI Evropski razpisi
5. oktober 2021 RAZPIS ERASMUS+ ZA LETO 2021: IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE, MLADINA, ŠPORT IN JEAN MONNET Evropski razpisi
5. oktober 2021 EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA 2021–2027: PODPORA PROSTOVOLJSKIM AKTIVNOSTIM MLADIH Evropski razpisi
5. oktober 2021 EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA: PROSTOVOLJSKE SKUPINE NA PREDNOSTNIH PODROČJIH Evropski razpisi
5. oktober 2021 EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA: SOLIDARNOSTNI PROJEKTI Evropski razpisi
5. oktober 2021 RAZPIS ERASMUS+ ZA LETO 2021: PROJEKTI MOBILNOSTI POSAMEZNIKOV (KLJUČNI UKREP 1) Evropski razpisi
5. oktober 2021 USTVARJALNA EVROPA / MEDSEKTORSKI SKLOP: PODPORA LABORATORIJEM ZA USTVARJALNE INOVACIJE Evropski razpisi
5. oktober 2021 USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: PODPORA ZA ČEZMEJNO SODELOVANJE MED EVROPSKIMI PONUDNIKI VIDEA NA ZAHTEVO V LETU 2021 Evropski razpisi
5. oktober 2021 USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: PODPORA ZA RAZVOJ OBČINSTVA IN FILMSKO VZGOJO V LETU 2021 Evropski razpisi
5. oktober 2021 USPOSABLJANJA, KONFERENCE, IZMENJAVA OSEBJA IN ŠTUDIJE NA PODROČJU BOJA PROTI PREVARAM Evropski razpisi
6. oktober 2021 RAZPIS EU ZA SOFINANCIRANJE PRIPRAVLJALNIH AKTIVNOSTI MEDIJSKIH PLATFORM, KI BODO NAMENJENE IZBOLJŠANJU DOSTOPA DO INFORMACIJ O EVROPSKIH ZADEVAH Evropski razpisi
6. oktober 2021 FUND FOR COVID SOLIDARITY: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU SPODBUJANJA ENAKOSTI MED SPOLOMA TER PRAVIC ŽENSK IN DEKLET Evropski razpisi
7. oktober 2021 OBZORJE EVROPA: SODELOVANJE Z ZAINTERESIRANIMI STRANMI NA TEMO KULTURNE DEDIŠČINE Evropski razpisi
7. oktober 2021 OBZORJE EVROPA: RAZISKAVE IN INOVACIJE NA PODROČJU KULTURNE DEDIŠČINE TER KULTURNIH IN USTVARJALNIH PANOG Evropski razpisi
7. oktober 2021 OBZORJE EVROPA: SPODBUJANJE VKLJUČEVANJA V SPREMINJAJOČEM SE SVETU Evropski razpisi
8. oktober 2021 NORVEŠKA FUNDACIJA MFMC SPREJEMA PRIJAVE ZA SOFINANCIRANJE KOMUNIKACIJSKIH PROJEKTOV NA PODROČJU ZMANJŠEVANJA EMISIJ Evropski razpisi
11. oktober 2021 POSPEŠEVANJE DOSEGANJA CILJEV TRAJNOSTNEGA RAZVOJA V TIHOMORSKI OTOŠKI DRŽAVI VANUATU Evropski razpisi
19. oktober 2021 RAZPIS ERASMUS+ ZA LETO 2021: PARTNERSTVA ZA SODELOVANJE (KLJUČNI UKREP 2) Evropski razpisi
19. oktober 2021 OBZORJE EVROPA: TRAJNOSTNA, VARNA IN KONKURENČNA OSKRBA Z ENERGIJO Evropski razpisi
19. oktober 2021 LIFE STRATEGIC NATURE AND INTEGRATED PROJECTS Evropski razpisi
20. oktober 2021 INICIATIVA ZA DOSTOPNA STANOVANJA Evropski razpisi
21. oktober 2021 OBZORJE EVROPA: KREPITEV KIBERNETSKE VARNOSTI Evropski razpisi
21. oktober 2021 RAZPIS EU ZA SOFINANCIRANJE DVEH MREŽ MLADINSKIH MEDIJEV, KI BODO MLADIM EVROPEJCEM PREK SPLETA ZAGOTAVLJALE INFORMACIJE O EVROPSKIH ZADEVAH Evropski razpisi
21. oktober 2021 RAZPIS ZA NAGRADE #BEINCLUSIVE 2021 ZA PROJEKTE, KI S POMOČJO ŠPORTA SPODBUJAJO SOCIALNO VKLJUČEVANJE Evropski razpisi
17. november 2021 USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: PODPORA EVROPSKEMU SKUPNEMU RAZVOJU ZA LETO 2021 Evropski razpisi
23. november 2021 OBZORJE EVROPA: PODPORA KREPITVI RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE Evropski razpisi
30. november 2021 BLAŽITEV PODNEBNIH SPREMEMB IN PRILAGAJANJE NANJE - STANDARDNI PROJEKTI Evropski razpisi
30. november 2021 KROŽNO GOSPODARSTVO IN KAKOVOST ŽIVLJENJE - STANDARDNI PROJEKTI Evropski razpisi
10. december 2021 USMERJEN ČETRTI ROK JAVNEGA RAZPISA PROGRAMA SODELOVANJA INTERREG SLOVENIJA-HRVAŠKA 2014-2020 Evropski razpisi
31. december 2021 RAZPIS ZA PRIDOBITEV AKREDITACIJE ERASMUS NA PODROČJU MLADINE Evropski razpisi
12. januar 2022 LIFE PREHOD NA ČISTO ENERGIJO Evropski razpisi
18. januar 2022 OBZORJE EVROPA: SPODBUJANJE POVEZOVANJA MED EVROPSKIMI RAZISKOVALNIMI INSTITUCIJAMI (WIDERA) Evropski razpisi
10. februar 2022 SEP: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MANJŠIH PROJEKTOV V OKVIRU SREDNJEEVROPSKE POBUDE ZA LETO 2022 Evropski razpisi

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00

 

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru