Aktualni razpisi za NVO - Evropski razpisi

Rok prijave Ime razpisa Vrsta razpisa
do porabe sredstev Razpis Erasmus+ 2019 - učna mobilnost, sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks, podpora za reformo politik, dejavnosti Jean Monnet, šport Evropski razpisi
30. april 2019 Razpis EU za zbiranje projektnih predlogov v okviru evropske solidarnostne enote Evropski razpisi
30. april 2019 Objavljen je razpis za nagrado Vaclava Havla za človekove pravice za leto 2019 Evropski razpisi
7. maj 2019 Ustvarjalna Evropa/ podprogram media: Podpora za filmske festivale v letu 2019 Evropski razpisi
7. maj 2019 EIDHR: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja človekovih pravic in demokratičnih procesov na Kosovu Evropski razpisi
14. maj 2019 REC: Razpis za sofinanciranje projektov na področju krepitve zmogljivosti strokovnjakov, ki delujejo na področju zaščite otrok, za leto 2019 Evropski razpisi
14. maj 2019 Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa za nepovratna sredstva na področju vseevropskih telekomunikacijskih omrežij: eArhiviranje Evropski razpisi
14. maj 2019 Erasmus+: Razpis v okviru pilotne pobude za spodbujanje VET mobilnosti na Zahodnem Balkanu in v Turčiji ter v Afriki Evropski razpisi
15. maj 2019 HORIZON 2020: Dvostopenjski razpisi za sofinanciranje razvojnih in raziskovalnih projektov s področja zdravstva Evropski razpisi
15. maj 2019 Justice: Razpis za sofinanciranje projektov na področju krepitve pravic osumljencev ali obdolžencev kaznivih dejanj ter pravic žrtev kaznivih dejanj za leto 2019 Evropski razpisi
15. maj 2019 HERCULE III: Javni razpisi, namenjeni sofinanciranju cilnjega specializiranega usposabljanja, konfernec, izmenjav osebja za leto 2019 Evropski razpisi
15. maj 2019 HERCULE III: Javni razpisi, namnjeni sofinanciranju izdelave primerjalnih analiz, pravnih analiz ter usposabljanja pravnih strokovnjakov v letu 2019 Evropski razpisi
16. maj 2019 REC: Omejeni razpis, namenjen podpori nacionalnim javnim organom pri ozaveščanju in odpravljanju spolnih stereotipov Evropski razpisi
17. maj 2019 Javni razpis za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2019 Evropski razpisi
20. maj 2019 Razpis Fundacije Ekhaga za sofinanciranje raziskovalnih projektov na področju agrikulture, naravne medicine ter zdravega načina življenja Evropski razpisi
27. maj 2019 IPA: Razpis, namenjen spodbujanju razvoja nacionalnih poklicnih standardov v Turčiji Evropski razpisi
29. maj 2019 Javno naročilo: Študija o vplivu pobude Evropske komisije za socialno podjetništvo in njenih nadaljnjih ukrepih Evropski razpisi
3. junij 2019 LIFE: Razpis za sklenitev okvirnega partnerskega sporazuma z mrežami NVO na EU ravni, ki so dejavne na področju okolja in klimatskih sprememb Evropski razpisi
6. junij 2019 EASI – EURES: Razpios namenjen spodbujanju geografske mobilnosti delavcev ter povečevanju zaposlitvenih možnosti za leto 2019 Evropski razpisi
13. junij 2019 REC: Razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti vsem oblikam nasilja nad otroki, mladimi in ženskami za leto 2019 Evropski razpisi
13. junij 2019 JUSTICE: Razpis za sofinanciranje projektov na področju e-pravosodja za leto 2019 Evropski razpisi
13. junij 2019 EASI-PROGRESS: Razpis za sofinancirnaje pobud za krepitev izvajanja, uporabe in uveljavljanja direktive 96/71/ES o napotitivi delavcev na delo za leto 2019 Evropski razpisi
13. junij 2019 Odnosi med delodajalci in delojemalci ter socialni dialog: Razpis EU za podporo socialnemu dialogu v letu 2019 Evropski razpisi
18. junij 2019 Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska Evropski razpisi
20. junij 2019 REC: Razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti diskriminaciji za leto 2019 Evropski razpisi
27. junij 2019 JUSTICE: Razpis za sofinanciranje projektov na področju izobraževanja in usposabljanja pravosodnih organov na področju civilnega prava, kazenskega prava ali temeljnih pravic za leto 2019 Evropski razpisi
1. julij 2019 Razpis za sofinanciranje manjših projektov na področju krepitve judovske skupnosti v srednji in vzhodni Evropi Evropski razpisi
22. avgust 2019 OBZORJE 2020: Razpisi za sofinanciranje projektov na področju zaščite evropske infrastrukture in ljudi v Evropskih pametnih mestih Evropski razpisi
22. avgust 2019 OBZORJE 2020: Razpisi za sofinaciranje projektov na področju zaščite svobode in varnosti v EU Evropski razpisi
22. avgust 2019 OBZORJE 2020: Razpis za sofinaciranje projektov na področju digitalne varnosti Evropski razpisi
1. september 2019 Razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 2 "Demokratično delovanje in državljanska udeležba - ukrep projektov civilne družbe" za leto 2019 Evropski razpisi
3. september 2019 OBZORJE 2020: Razpisi na področju spodbujanja radikalnih novih tehnologij (FET PROACTIVE) Evropski razpisi
3. september 2019 OBZORJE 2020: Razpisi za sofinaciranje projektov na področju varne, čiste in učinkovite energije. Evropski razpisi
19. november 2019 Obzorje 2020: razpisi za sofinanciranje projektov na področju kibernetske varnosti Evropski razpisi

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619