Aktualni razpisi za NVO - Evropski razpisi

Rok prijave Ime razpisa Vrsta razpisa
do porabe sredstev Razpis Erasmus+ 2019 - učna mobilnost, sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks, podpora za reformo politik, dejavnosti Jean Monnet, šport Evropski razpisi
22. februar 2019 Fairtrade International: Podpora aktivnostim na temo pravične trgovine in etične mode pred evropskimi volitvami Evropski razpisi
26. februar 2019 DCI: Razpis za sofinanciranje projektov na področju zelene ekonomije ter kulture, umetnosti in športa v Gambiji. Evropski razpisi
28. februar 2019 Razpis EU za sofinanciranje pilotnih projektov medijskega opismenjevanja Evropski razpisi
28. februar 2019 Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja trajnostne potrošnje in proizvodnje v Aziji. Evropski razpisi
28. februar 2019 IPA: Krepitev političnega dialoga in ozaveščanja o Evropskem integracijskem procesu v Albaniji Evropski razpisi
1. marec 2019 Razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 2 "Demokratično delovanje in državljanska udeležba - ukrep mrež mest" za leto 2019 Evropski razpisi
1. marec 2019 Razpis sklada ZN za žrtve mučenja za sofinanciranje projektov pomoči žrtvam mučenja in njihovim družinskim članom v letu 2020 Evropski razpisi
1. marec 2019 Razpis za sofinanciranje manjših projektov na temo vojnih zločinov, storjenih med vojno na območju nekdanje Jugoslavije Evropski razpisi
1. marec 2019 Razpis sklada ZN za žrtve trgovine z ljudmi za sofinanciranje projektov pomoči žrtvam trgovine z ljudmi Evropski razpisi
1. marec 2019 Razpis Fundacije SOROS za sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k večjemu številu ženskih govork na konferencah na visoki ravni v EU Evropski razpisi
4. marec 2019 DCI, EIDHR: Razpis, namenjen spodbujanju človekovih pravic v Mjanmarju Evropski razpisi
4. marec 2019 IPA: Razpis, namenjen izboljšanju zdravja in varnosti pri delu v Turčiji Evropski razpisi
5. marec 2019 EDF: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja trajnostnega upravljanja zavarovanih območij v Burkini Faso, Slonokoščeni obali ter Gani. Evropski razpisi
7. marec 2019 Ustvarjalna Evropa/ podprogram media: Podpora za filmsko vzgojo v letu 2019 Evropski razpisi
7. marec 2019 DCI, EIDHR: Razpis, namenjen spodbujanju trajnostnega razvoja ter spoštovanja človekovih pravic v Belorusiji Evropski razpisi
7. marec 2019 Tekmovanje socialnih inovacij Inštituta EIB 2019: Ideje, ki spreminjajo svet Evropski razpisi
8. marec 2019 Transnacionalni program Interreg Podonavje 2014 - 2020: tretji razpis Evropski razpisi
11. marec 2019 EIDHR: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja človekovih pravic na Haitiju Evropski razpisi
11. marec 2019 DCI: Razpis, namenjen spodbujanju dobrega vodenja in trajnostnega razvoja na Haitiju Evropski razpisi
12. marec 2019 DCI: Razpis za sofinanciranje razvojnih projektov na Filipinih Evropski razpisi
12. marec 2019 EIDHR: Spodbujanje sodelovanja civilnodružbenih organizacij v procesih oblikovanja, izvajanja in monitoringa politik na področju človekovih pravic v Turčiji Evropski razpisi
13. marec 2019 Program ukrepov na področju zdravja: Prenos dobrih praks spodbujanja zdravja in preprečevanja nenalezljivih bolezni Evropski razpisi
14. marec 2019 Obzorje 2020: razpisi na področju migracij za leta od 2018 do 2020 Evropski razpisi
14. marec 2019 Obzorje 2020: razpisi na področju vodenja za prihodnost za leta od 2018 do 2020 Evropski razpisi
14. marec 2019 Obzorje 2020: razpisi na področju družbeno ekonomskih in kulturnih sprememb v kontekstu četrte industrijske revolucije za leta od 2018 do 2020 Evropski razpisi
15. marec 2019 EDF: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja razvoja kmetijskega sektorja v Sierri Leone Evropski razpisi
15. marec 2019 Poziv NED k predložitvi predlogov projektov za naslednji krog financiranja Evropski razpisi
15. marec 2019 Interreg ITALIJA-SLOVENIJA:Ciljni razpis za standardne projekte št. 07/2019 Evropski razpisi
18. marec 2019 ESPON: Javno naročilo "Lokaliziranje in merjenje ciljev trajnostnega razvoja v mestih in regijah". Evropski razpisi
18. marec 2019 IPA: Razpis, namenjen krepitvi raziskav in inovacij v Črni gori Evropski razpisi
19. marec 2019 ISFP: razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti radikalizaciji v letu 2019 Evropski razpisi
19. marec 2019 Erasmus+: Ključni ukrep 3 – Podpora za reformo politike – Pobude za inovacije v politiki – Evropski v prihodnost usmerjeni projekti sodelovanja na področjih izobraževanja in usposabljanja Evropski razpisi
21. marec 2019 ESPON: Javno naročilo "Dinamika trgov stanovanjskih nepremičnin v čezmejnih območjih". Evropski razpisi
22. marec 2019 IPA: Razpis, namenjen spodbujanju socialnega vključevanja Romov v Makedoniji Evropski razpisi
25. marec 2019 Money Trail: podpora mednarodnim novinarskim ekipam za projekte na temo nezakonitih finančnih tokov, davčnih zlorab in korupcije Evropski razpisi
29. marec 2019 ESPON: Javno naročilo "Kulturna dediščina kot vir družbene blaginje evropskih regij". Evropski razpisi
29. marec 2019 Fairtrade International: Podpora skupnim projektom civilnodružbenih organizacij in lokalnih organov na temo pravične trgovine in etične mode Evropski razpisi
29. marec 2019 Erasmus+: Poseben razpis za zbiranje predlogov – EACEA/02/2019 – Univerzitetna listina Erasmus 2014–2020 Evropski razpisi
29. marec 2019 ENI: Razpis, namenjen spodbujanju zapoloRAZPIS, NAMENJEN SPODBUJANJU ZAPOSLOVANJA MLADIH NA PODROČJU SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V DRŽAVAH VZHODNEGA PARTNERSTVA Evropski razpisi
31. marec 2019 Razpis fundacije Mama Cash za podporo projektom na področju spodbujanja pravic žensk, deklet in transspolnih oseb Evropski razpisi
1. april 2019 DCI: Razpis, namenjen spodbujanju ciljev trajnostnega razvoja v Kolumbiji Evropski razpisi
4. april 2019 COSME: Krepitvi delovanja centrov odličnosti in njihovega čezmejnega sodelovanja v letu 2019 Evropski razpisi
4. april 2019 Mehanizem unije na področju civilne zaščite: Izboljšanje učinkovitosti sistemov za preventivo za leto 2019 Evropski razpisi
4. april 2019 Mehanizem unije na področju civilne zaščite: Izboljšanje sistemov za pripravljenost za leto 2019 Evropski razpisi
4. april 2019 Erasmus + Neprofitni evropski športni dogodki Evropski razpisi
4. april 2019 Erasmus+: partnerska sodelovanja na področju športa Evropski razpisi
4. april 2019 Erasmus+: Šport-majhna partnerska sodelovanja Evropski razpisi
5. april 2019 Usvarjalna Evropa / podprogram media: promocija evropskih avdiovizualnih del na spletu Evropski razpisi
10. april 2019 Razpis National Geographic Society za sofinanciranje projektov, ki s pomočjo izobraževanja ali pripovedovanja zgodb ozaveščajo o migracijah Evropski razpisi
11. april 2019 REC: Omejeni razpis, namenjen podpori nacionalnim javnim organom, pristojnim za GDPR, pri ozaveščanju deležnikov o novi zakonodaji Evropski razpisi
11. april 2019 REC: Razpis za sodelovanje projektov na področju ozaveščanja o državljanskih pravicah EU in vključevanja mobilnih državljanov EU ter vzpostavitve nacionalnih volilnih omrežij Evropski razpisi
15. april 2019 IPA: Razpis, namenjen izboljšanju kvalitete specialno pedagoških storitev v Turčiji Evropski razpisi
16. april 2019 Justice: Razpis za sofinanciranje projektov na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah za leto 2019 Evropski razpisi
18. april 2019 IPA: Razpis, namenjen vključevanju romskih otrok in otrok s posebnimi potrebami v izobraževalne procese v Makedoniji Evropski razpisi
23. april 2019 EIDHR: Razpis, namenjen spodbujanju človekovih pravic v Črni Gori Evropski razpisi
24. april 2019 REC: Razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti rasizmu, ksenofobiji, homofobiji in drugim oblikam nestrpnosti ter boja proti sovražnem govoru na spletu Evropski razpisi
30. april 2019 Razpis EU za zbiranje projektnih predlogov v okviru evropske solidarnostne enote Evropski razpisi
30. april 2019 Objavljen je razpis za nagrado Vaclava Havla za človekove pravice za leto 2019 Evropski razpisi
7. maj 2019 Ustvarjalna Evropa/ podprogram media: Podpora za filmske festivale v letu 2019 Evropski razpisi
14. maj 2019 REC: Razpis za sofinanciranje projektov na področju krepitve zmogljivosti strokovnjakov, ki delujejo na področju zaščite otrok, za leto 2019 Evropski razpisi
15. maj 2019 HORIZON 2020: Dvostopenjski razpisi za sofinanciranje razvojnih in raziskovalnih projektov s področja zdravstva Evropski razpisi
15. maj 2019 Justice: Razpis za sofinanciranje projektov na področju krepitve pravic osumljencev ali obdolžencev kaznivih dejanj ter pravic žrtev kaznivih dejanj za leto 2019 Evropski razpisi
16. maj 2019 REC: Omejeni razpis, namenjen podpori nacionalnim javnim organom pri ozaveščanju in odpravljanju spolnih stereotipov Evropski razpisi
17. maj 2019 Javni razpis za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2019 Evropski razpisi
20. maj 2019 Razpis Fundacije Ekhaga za sofinanciranje raziskovalnih projektov na področju agrikulture, naravne medicine ter zdravega načina življenja Evropski razpisi
27. maj 2019 IPA: Razpis, namenjen spodbujanju razvoja nacionalnih poklicnih standardov v Turčiji Evropski razpisi
13. junij 2019 REC: Razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti vsem oblikam nasilja nad otroki, mladimi in ženskami za leto 2019 Evropski razpisi
13. junij 2019 JUSTICE: Razpis za sofinanciranje projektov na področju e-pravosodja za leto 2019 Evropski razpisi
18. junij 2019 Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska Evropski razpisi
20. junij 2019 REC: Razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti diskriminaciji za leto 2019 Evropski razpisi
27. junij 2019 JUSTICE: Razpis za sofinanciranje projektov na področju izobraževanja in usposabljanja pravosodnih organov na področju civilnega prava, kazenskega prava ali temeljnih pravic za leto 2019 Evropski razpisi
22. avgust 2019 OBZORJE 2020: Razpisi za sofinanciranje projektov na področju zaščite evropske infrastrukture in ljudi v Evropskih pametnih mestih Evropski razpisi
1. september 2019 Razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 2 "Demokratično delovanje in državljanska udeležba - ukrep projektov civilne družbe" za leto 2019 Evropski razpisi
19. november 2019 Obzorje 2020: razpisi za sofinanciranje projektov na področju kibernetske varnosti Evropski razpisi

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619