Aktualni razpisi za NVO - Evropski razpisi

Rok prijave Ime razpisa Vrsta razpisa
19. april 2018 REC: razpis za sofinanciranje projektov na področju enake zastopanosti žensk in usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja Evropski razpisi
26. april 2018 Erasmus+ KA1: mladinske izmenjave, prostovoljske aktivnosti in mobilnost mladinskih delavcev Evropski razpisi
26. april 2018 Rights, Equality and Citizenship Programme: Call for proposals to improve the inclusion of mobile EU citizens and their political and societal participation Evropski razpisi
26. april 2018 Ustvarjalna Evropa (2014–2020) podprogram media razpis za zbiranje predlogov Evropski razpisi
3. maj 2018 IPA II: razpis za sofinanciranje projektov na področju zviševanja stopnje zaposlenost v Srbiji Evropski razpisi
6. maj 2018 EEB: Razpis za AZPIS ZA sofinanciranje projektov NVO, ki prspevajo k doseganju ciljev trajnostnega razvoja Evropski razpisi
8. maj 2018 Razpis v okviru srednjeevropske pobude (SEP) za sofinanciranje manjših projektov s ciljem prenosa znanja in dobrih praks Evropski razpisi
8. maj 2018 ENI: Razpis za sofinanciranje aktivnost na področju spodbujanja pravic žensk v državah južnega sosedstva Evropski razpisi
15. maj 2018 Union Civil Protection Mechanism Exercises / Razpis EU za sofinanciranje vaj na področju civilne zaščite za leto 2018 Evropski razpisi
18. maj 2018 Access to Social Protection and National Reform Support EaS Evropski razpisi
18. maj 2018 Razpis evropske komisije za sofinanciranje ukrepov obveščanja in usposabljanja za delavske organizacije Evropski razpisi
22. maj 2018 ERASMUS+: Socialno vključevanje in skupne vrednote - prispevek na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih Evropski razpisi
24. maj 2018 Entrepreneurial capacity building for young migrants Evropski razpisi
25. maj 2018 Erasmus+: razpis za zbiranje predlogov - ključni ukrep 3 - podpora za reformo politik - Združena evropska mladina Evropski razpisi
31. maj 2018 Call for proposals on capacity-building in the area of rights of the child - putting in place robust national or regional integrated mechanisms to support children ageing out of/leaving alternative care Evropski razpisi
13. junij 2018 EASI-PROGRESS: razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju preprečevanja dela na črno Evropski razpisi
19. junij 2018 Call for proposals for action grants to support transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters / Razpis za sofinanciranje projektov na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah Evropski razpisi
26. junij 2018 2. Razpis programa Interreg Adrion; prednostna os 2 - turizem in okolje Evropski razpisi
1. julij 2018 EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation Evropski razpisi
10. julij 2018 Razpis Evropske komisije za spodbujanje dialoga med mladinskimi civilnodružbenimi organizacijami iz EU in Kanade Evropski razpisi
22. avgust 2018 Obzorje 2020: razpis za sofinanciranje projektov na področju digitalne varnosti Evropski razpisi
22. avgust 2018 Obzorje 2020: Razpis za sofinanciranje projektov na področju zaščite svobode in varnosti v EU Evropski razpisi
11. september 2018 Horizon 2020: Calls for proposals for ERC Proof of Concept Grant Evropski razpisi
12. september 2018 Horizon 2020: Razpis za individualne štipendije "Marie Skłodowska-Curie" Evropski razpisi
27. september 2018 HORIZON 2020: Razpis za sofinanciranje "Marie Skłodowska-Curie" regionalnih, nacionalnih in mednarodnih programov Evropski razpisi
4. oktober 2018 Erasmus+ KA1: mladinske izmenjave, prostovoljske aktivnosti in mobilnost mladinskih delavcev Evropski razpisi
9. oktober 2018 REC: Razpis za sofinanciranje projektov na področju nediskriminacije ter integracije romov Evropski razpisi
22. avgust 2019 OBZORJE 2020: Razpisi za sofinanciranje projektov na področju zaščite evropske infrastrukture in ljudi v Evropskih pametnih mestih Evropski razpisi
19. november 2019 Obzorje 2020: razpisi za sofinanciranje projektov na področju kibernetske varnosti Evropski razpisi

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619