Aktualni razpisi za NVO - Evropski razpisi

Rok prijave Ime razpisa Vrsta razpisa
do porabe sredstev FINANČNA PODPORA ZA OBISKE - PROGRAM "SOCIALNI DIALOG - DOSTOJNO DELO" Evropski razpisi
17. avgust 2018 Sofinanciranje komunikacijskih projektov na področju zmanjševanja emisij Evropski razpisi
20. avgust 2018 EDF: Razpis, namenjen razvoju populacijske politike v Burkini Faso Evropski razpisi
22. avgust 2018 Obzorje 2020: razpis za sofinanciranje projektov na področju digitalne varnosti Evropski razpisi
22. avgust 2018 Obzorje 2020: Razpis za sofinanciranje projektov na področju zaščite svobode in varnosti v EU Evropski razpisi
22. avgust 2018 Razpis EU za oblikovanje priporočil za učinkovitejše zagotavljanje pomoči žrtvam spolnega nasilja v operacijah humanitarne pomoči Evropski razpisi
27. avgust 2018 Music moves Europe: Razpis za podporo pilotnih programov usposabljanja za mlade strokovnjake v glasbi Evropski razpisi
28. avgust 2018 EIDHR: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja človekovih pravic v Nigeriji Evropski razpisi
3. september 2018 Evropa za državljane: Ukrep mreže mest Evropski razpisi
3. september 2018 Program Evropa za državljane: ukrep Pobratenje mest Evropski razpisi
3. september 2018 ENI: Razpis za sofinanciranje aktivnosti, ki prispevajo k razvoju kulturnega sektorja v Egiptu Evropski razpisi
5. september 2018 Pripravljalni ukrep: "REACTIVATE" Med-EU zaposlitveni program mobilnost za nezaposlene na 25 let Evropski razpisi
7. september 2018 Nagrada EESO za civilno družbo za leto 2018: Identitete, evropske vrednote in kulturna dediščina v Evropi Evropski razpisi
7. september 2018 ENI: Razpis za sofinanciranje enega projekta na področju kulture v Libanonu Evropski razpisi
10. september 2018 Music moves Europe: Razpis za podporo pilotnih projektov programov spletne in tradicionalne distribucije Evropski razpisi
11. september 2018 Horizon 2020: Calls for proposals for ERC Proof of Concept Grant Evropski razpisi
12. september 2018 Horizon 2020: Razpis za individualne štipendije "Marie Skłodowska-Curie" Evropski razpisi
12. september 2018 ESPON: Javno naročilo za izvedbo raziskave na temo prihodnosti evropskega podeželja Evropski razpisi
12. september 2018 ESPON: Javno naročilo za izvedbo raziskave na temo prostorskih vplivov naravnih nesreč Evropski razpisi
15. september 2018 EPIM-Poziv za posredovanje inovativnih rešitev na področju inovativnih rešitev na podorčju vključevanja migrantov v družbo Evropski razpisi
25. september 2018 DCI: Razpis za sofinanciranje aktivnosti ozaveščena javnosti v zvezi z razvojnimi vprašanji in spodbujanju izobraževanja za razvoj v Evropi Evropski razpisi
27. september 2018 HORIZON 2020: Razpis za sofinanciranje "Marie Skłodowska-Curie" regionalnih, nacionalnih in mednarodnih programov Evropski razpisi
2. oktober 2018 Skupne akcije za nadzor produktov na evropskem trgu Evropski razpisi
2. oktober 2018 Regionalna usposabljanja in podpora za večjo kakovost in profesionalnost novinarskega dela Evropski razpisi
4. oktober 2018 Erasmus+ KA1: mladinske izmenjave, prostovoljske aktivnosti in mobilnost mladinskih delavcev Evropski razpisi
9. oktober 2018 REC: Razpis za sofinanciranje projektov na področju nediskriminacije ter integracije romov Evropski razpisi
24. oktober 2018 HORIZON 2020: Enostopenjski razpisi za sofinanciranje razvojnih in raziskovalnih projektov s področja zdravstva Evropski razpisi
25. oktober 2018 Podpora trajnostnemu načinu preživljanja - Kenija Evropski razpisi
28. november 2018 Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija Evropski razpisi
11. december 2018 Javna naročila inovacij Evropski razpisi
31. januar 2019 Vključevanje skupnosti manjšin v akcije ozaveščanja Evropski razpisi
31. januar 2019 Skrb za mladoletne migrante, vključno z mladoletniki brez spremstva Evropski razpisi
31. januar 2019 Podpora žrtvam trgovine z ljudmi Evropski razpisi
31. januar 2019 Lokalne in regionalne mreže za integracijo Evropski razpisi
19. februar 2019 LC-CLA-05-2019: Človeška dinamika podnebnih sprememb Evropski razpisi
22. avgust 2019 OBZORJE 2020: Razpisi za sofinanciranje projektov na področju zaščite evropske infrastrukture in ljudi v Evropskih pametnih mestih Evropski razpisi
19. november 2019 Obzorje 2020: razpisi za sofinanciranje projektov na področju kibernetske varnosti Evropski razpisi

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619