Aktualni razpisi za NVO - Evropski razpisi

Rok prijave Ime razpisa Vrsta razpisa
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2023.
RAZPIS L’ORÉAL SKLADA ZA PODPORO PROJEKTOM POMOČI ŽENSKAM V RANLJIVIH SITUACIJAH Evropski razpisi
31. januar 2022 RAZPIS EU ZA SOFINANCIRANJE ENEGA PROJEKTA NA PODROČJU SPODBUJANJA UDELEŽBE MLADIH V PRAVIČNEM PREHODU – EUTEENS4GREEN Evropski razpisi
1. februar 2022 OBZORJE EVROPA: RAČUNALNIŠKI MODELI ZA NOVE STRATEGIJE STRATIFIKACIJE PACIENTOV Evropski razpisi
4. februar 2022 NORVEŠKA FUNDACIJA MFMC SPREJEMA PRIJAVE ZA SOFINANCIRANJE KOMUNIKACIJSKIH PROJEKTOV NA PODROČJU ZMANJŠEVANJA EMISIJ Evropski razpisi
7. februar 2022 EIDHR: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU SPODBUJANJA ENAKOSTI MED SPOLOMA V PAPUI NOVI GVINEJI Evropski razpisi
10. februar 2022 SEP: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MANJŠIH PROJEKTOV V OKVIRU SREDNJEEVROPSKE POBUDE ZA LETO 2022 Evropski razpisi
10. februar 2022 OBZORJE EVROPA: DOKTORSKE IN PODOKTORSKE ŠTIPENDIJE UKREPOV MARIE SKŁODOWSKE-CURIE Evropski razpisi
10. februar 2022 CERV: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MEDNARODNIH PROJEKTOV NA PODROČJU SPODBUJANJA SODELOVANJA V DEMOKRATIČNEM IN DRŽAVLJANSKEM ŽIVLJENJU V UNIJI Evropski razpisi
15. februar 2022 OBZORJE EVROPA: DVOSTOPENJSKA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU SPODBUJANJA ODPORNIH, VKLJUČUJOČIH, ZDRAVIH IN ZELENIH PODEŽELSKIH, PRIOBALNIH IN URBANIH SKUPNOSTI Evropski razpisi
16. februar 2022 RAZPIS ERASMUS+ ZA LETO 2022: PARTNERSTVA ZA SODELOVANJE (KLJUČNI UKREP 2) Evropski razpisi
16. februar 2022 COSME: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KONZORCIJEV ZA PODPORO TER KREPITEV ZMOGLJIVOSTI MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ V TURISTIČNEM SEKTORJU Evropski razpisi
17. februar 2022 PROGRAMA EU ZA ZDRAVJE ZA OBDOBJE 2021–2027: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ENEGA PROJEKTA NA PODROČJU PODPORE IZVAJANJU SHEM AKREDITACIJE/CERTIFICIRANJA ZA PRESEJALNE PROGRAME ZA ODKRIVANJE RAKA Evropski razpisi
22. februar 2022 ERASMUS+: VIRTUALNE IZMENJAVE NA PODROČJU VISOKOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA IN MLADINE Z ZAHODNIM BALKANOM IN TRETJIMI DRŽAVAMI Evropski razpisi
23. februar 2022 PRVI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV PROJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA INTERREG SREDNJA EVROPA Evropski razpisi
23. februar 2022 EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA: RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV 2022 Evropski razpisi
23. februar 2022 RAZPIS ERASMUS+ ZA LETO 2022: PROJEKTI MOBILNOSTI POSAMEZNIKOV (KLJUČNI UKREP 1) Evropski razpisi
24. februar 2022 CERV: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU SPODBUJANJA ENAKOSTI IN BOJA PROTI RASIZMU, KSENOFOBIJI TER DISKRIMINACIJI ZA LETO 2022 Evropski razpisi
24. februar 2022 CERV: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU KREPITVE ZMOGLJIVOSTI IN OZAVEŠČANJA O LISTINI EU O TEMELJNIH PRAVICAH TER STRATEŠKE LITIGACIJE Evropski razpisi
24. februar 2022 ISF: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU BOJA PROTI SPOLNIM ZLORABAM OTROK, VKLJUČNO S PODPORO ŽRTVAM TER RAZVOJEM ORODIJ ZA ZAZNAVO SPOLNIH ZLORAB NA SPLETU Evropski razpisi
24. februar 2022 RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV: IDEJE, KI SPREMINJAJO SVET - TEKMOVANJE SOCIALNIH INOVACIJ INŠTITUTA EIB 2022 Evropski razpisi
28. februar 2022 TRANSNACIONALNI PROGRAM INTERREG ALPSKI PROSTOR: PRVI RAZPIS ZA STANDARDNE PROJEKTE Evropski razpisi
1. marec 2022 RAZPIS ERASMUS+ ZA LETO 2022: UKREPI JEAN MONNET IN MREŽE Evropski razpisi
2. marec 2022 RAZPIS EVROPSKEGA PARLAMENTA ZA SOFINANCIRANJE DVEH LOKALNIH EVROPSKIH MLADINSKIH DOGODKOV V 2022 Evropski razpisi
3. marec 2022 SKLAD ZA INOVACIJE: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE VELIKIH DEMONSTRACIJSKIH PROJEKTOV ZA PRELOMNE NIZKOOGLJIČNE TEHNOLOŠKE INOVACIJE Evropski razpisi
9. marec 2022 OBZORJE EVROPA: MARIE SKLODOWSKA CURIE IZMENJAVE RAZISKOVALNEGA IN INOVACIJSKEGA OSEBJA ZA LETO 2021 Evropski razpisi
15. marec 2022 OBZORJE EVROPA: JAVNI RAZPIS ZA KREPITEV ODLIČNOSTI INOVACIJSKEGA EKOSISTEMA (WIDERA) Evropski razpisi
15. marec 2022 COSME: PARTNERSTVA MREŽE EEN, MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ TER NVO NA PODROČJU PREHODA SME NA BOLJ TRAJNOSTNE POSLOVNE MODELE Evropski razpisi
16. marec 2022 CERV: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU SPODBUJANJA ENAKOSTI MED SPLOMA ZA LETO 2021 Evropski razpisi
17. marec 2022 OBZORJE EVROPA: RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ERC ZA UTRDITEV SAMOSTOJNE RAZISKOVALNE POTI 2022 Evropski razpisi
22. marec 2022 RAZPIS ERASMUS+ ZA LETO 2022: PODPORA RAZVOJU POLITIK IN SODELOVANJU (KLJUČNI UKREP 3) Evropski razpisi
24. marec 2022 EIT: RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA USTANOVITEV SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ - KULTURNI IN KREATIVNI SEKTORJI TER INDUSTRIJA Evropski razpisi
24. marec 2022 CERV: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPA »MREŽE MEST« ZA LETO 2022 Evropski razpisi
24. marec 2022 CERV: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPA »POBRATENJE MEST« ZA LETO 2022 Evropski razpisi
24. marec 2022 CERV: SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, KI SE NANAŠAJO NA EVROPSKI ZGODOVINSKI SPOMIN ZA LETO 2022 Evropski razpisi
29. marec 2022 CERV: RAZPIS ZA IZBOR POSREDNIŠKIH ORGANIZACIJ, KI BODO IZVAJALE PODPORNE AKTIVNOSTI ZA NVO, KI DELUJEJO NA PODROČJIH, KI JIH POKRIVA PROGRAM Evropski razpisi
1. april 2022 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SLOVENSKEGA DELA DVOSTRANSKIH ALI TRISTRANSKIH SKUPNIH RAZISKOVALNIH PROJEKTOV WEAVE, KJER FWO DELUJE V VLOGI VODILNE AGENCIJE Evropski razpisi
12. april 2022 CERV: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU BOJA PROTI VSEM OBLIKAM NASILJA NAD ŽENSKAMI IN OTROCI ZA LETO 2022 Evropski razpisi
21. april 2022 OBZORJE EVROPA: OHRANJANJE ZDRAVJA V HITRO SPREMINJAJOČI SE DRUŽBI - PERSONALIZIRANA ZDRAVSTVENA OBRAVNAVA PRI KRONIČNIH VNETIJ Evropski razpisi
21. april 2022 OBZORJE EVROPA: METODE ZA OCENO ZDRAVSTVENIH STROŠKOV ZARADI OBREMENITEV OZIROMA STRESORJEV, KI IZHAJAJO IZ OKOLJA Evropski razpisi
22. april 2022 TRANSNACIONALNI PROGRAM INTERREG ALPSKI PROSTOR: PRVI RAZPIS ZA PROJEKTE MANJŠE VREDNOSTI Evropski razpisi
16. maj 2022 RAZPIS EYF ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV V OKVIRU MLADINSKE KAMPANJE ZA OŽIVITEV DEMOKRACIJE 2022 Evropski razpisi
18. maj 2022 CERV: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU ZAŠČITE IN SPODBUJANJA PRAVIC OTROK ZA LETO 2022 Evropski razpisi

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00