Javni razpis za sofinanciranje športnih in rekreativnih programov v občini Domžale za leto 2015

Razpisovalec:

Občina Domžale

Predmet javnega razpisa:

Občina bo sofinancirala naslednje vsebine: 

•    1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov zunaj obveznega izobraževalnega programa 
  o    1.1. Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov 
           1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 
           1.1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 
           1.1.3. Interesna športna vzgoja mladine
           1.1.4. Interesna športna dejavnost študentov
  o    1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 
  o    1.3. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
           1.3.1. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport: 
              1.3.1.1. Cicibani, cicibanke
              1.3.1.2. Mlajši dečki in deklice 
              1.3.1.3. Starejši dečki in deklice 
          1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport: 
              1.3.2.1. Mlajši mladinci in mladinke 
              1.3.2.2. Mladinci in mladinke
•    2. Športna rekreacija 
•    3. Kakovostni šport 
•    4. Vrhunski šport 
•    5. Šport invalidov

Potencialni prijavitelji:

Na javni razpis lahko kandidirajo naslednji izvajalci programov: 

•    športna društva, 
•    zveze in združenja športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju občine Domžale, 
•    zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, 
•    zavodi za področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo program na območju občine Domžale.

Vrednost razpisa:

415.000 EUR

Rok za oddajo prijav: 17. december 2014

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00