Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2015

Razpisovalec: Fundacija za šport

Predmet javnega razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu

Potencialni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa. Pogoji za sofinanciranje izvajalcev so določeni v pravilniku.
Prednost pri izboru imajo programi združenj oziroma zvez športnih organizacij, sledijo pa programi drugih prosilcev nepridobitnega značaja, ki delujejo v javnem interesu na področju športa. Med prosilci, ki so že prejeli sredstva fundacije, imajo prednost pri izboru programi tistih prosilcev, ki so uspešno realizirali dodeljena sredstva fundacije.

Vrednost razpisa: 7.350.000 €

Zneski in delež financiranja: – športne dejavnosti: 6.300.000 EUR, od tega:
a) za dejavnosti vrhunskega športa – programe reprezentanc: 2.520.000 EUR,
b) za dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programe reprezentanc: 2.362.500 EUR,
c) za dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športno rekreacijo: 976.500 EUR,
d) za druge programe dejavnosti informiranja in promocije o športno rekreativnih dejavnostih na regionalnem ali širšem področju in muzejsko dejavnost na področju športa: 126.000 EUR,
e) za neposredne potrebe vrhunskih športnikov: 315.000 EUR,
– raziskovanje in razvoj športa: 892.500 EUR, od tega:
– za znanstveni in strokovni raziskovalni projekt »Usmerjanje otrok in mladine v športne panoge«: 12.000 EUR,
– za znanstveni in strokovni raziskovalni projekt »Zmanjševanje poškodb sklepov v različnih športnih gibanjih«: 16.000 EUR,
– za ostale programe dejavnosti raziskovanja in razvoja športa – za nakup tehnologij, za spremljanje in razvoj športne vadbe, za znanstvene in strokovne raziskovalne projekte in druge programe razvoja športa: 864.500 EUR;
– založništvo v športu: za revije ali knjige s strokovnimi vsebinami, za revije namenjene otrokom in mladini, za znanstvene revije, ki uresničujejo javni interes na področju športa ter za strokovne internetne vsebine: 157.500 EUR.
2. Pogoji in

Rok za oddajo prijav: 17. november 2014

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00