JAVNO POVABILO DELODAJALCEM ZA IZVEDBO PROGRAMA – JAVNA DELA ZA POMOČ PRI ODPRAVI POSLEDIC POPLAV IN ZEMELJSKIH PLAZOV 2023

Razpisovalec:

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Predmet javnega razpisa:

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za pomoč občinam pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov. V omenjenih programih se lahko izvajajo izključno dela, ki predstavljajo pomoč prizadetim občinam. Vključijo se lahko vsi prijavljeni v evidenci brezposelnih, ne glede na trajanje brezposelnosti in raven izobrazbe.

Programi javnih del po ZIUOPZP se izvajajo v skladu s potrebami občin, prizadetih zaradi poplav in plazov, na naslednjih področjih, predvidenih z veljavnim Katalogom programov javnih del:

  • kmetijstvo (ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnova vasi),
  • okolje in prostor (varstvo okolja, ohranjanje narave, upravljanje voda in spodbujanje trajnostnega prostorskega razvoja, urejanje in vzdrževanje javnih površin in občinskih cest),
  • socialno varstvo (pomoč starejšim in invalidom, socialno vključevanje posebej ranljivih skupin),
  • drugi programi javnih del (pomoč pri izvajanju programov za občane, pomoč pri elementarnih nesrečah).

Javno povabilo je odprto do razdelitve sredstev, najdlje do 31. 3. 2024. 

Potencialni prijavitelji:

Izvajalec je lahko neprofitni delodajalec - pravna oseba, ki je pred oddajo ponudbe vsaj dvanajst mesecev vpisana v Poslovni register RS, za opravljanje dejavnosti, ki jo nameravajo izvajati v javnem delu. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Vrednost razpisa:

5 600 000 EUR za leti 2023 in 2024 

Rok za oddajo prijav: Velja do porabe sredstev. Zadnji rok za prijavo je 31. marec 2024.

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00