JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, KI JIH EVROPSKA KOMISIJA RAZPISUJE ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE IZ DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE ALI PARTNERSKIH DRŽAV, KI DELUJEJO NA PODROČJU MEDNARODNEGA RAZVOJNEGA SODELOVANJA IN HUMANITARNE POMOČI IN SE FINANCIRAJO IZ INSTRUMENTOV UNIJE ZA LETO 2022

Razpisovalec:

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz naslednjih instrumentov Unije:

  • Evropski razvojni sklad (EDF),
  • Instrument za razvojno sodelovanje (DCI),
  • Evropski instrument sosedstva in partnerstva oziroma Evropski instrument sosedstva (ENI),
  • Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR),
  • Instrument za predpristopno pomoč (IPA II),
  • Instrument za predpristopno pomoč (IPA III),
  • Instrument za prispevanje k stabilnosti in miru (IcSP),
  • Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje – Globalna Evropa (NDICI – Global Europe),
  • programi Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (DG ECHO).

Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek za projekte, ki se izvajajo na dan oddaje prijave na javni poziv in se zaključijo najpozneje do 31. 12. 2025.

Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek tudi za tiste projekte, ki so bili izbrani na Javnem pozivu za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2021 (Uradni list Republike Slovenije, številka 122/22 z dne 23. 9. 2022) in na dan objave tega javnega poziva še niso zaključeni ali so se začeli izvajati po objavi Javnega poziva za leto 2021 in na dan objave tega javnega poziva še niso zaključeni.

Potencialni prijavitelji:

Upravičeni prijavitelji po tem javnem pozivu so nevladne organizacije, ki imajo vlogo vodilne ali partnerske organizacije v projektih, ki so bili izbrani na razpisih Evropske komisije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Vrednost razpisa:

Vrednost razpoložljivih sredstev za sofinanciranje finančnega prispevka za projekte nevladnih organizacij, ki so bili izbrani na razpisih Evropske komisije za leto 2022, znaša 120.000,00 evrov.

Opombe:

Zaprosila za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim pozivom lahko zainteresirani prijavitelji pošljejo na elektronski naslov: razvoj.mzz@gov.si, in sicer do vključno 19. septembra 2023. V kolikor bodo vprašanja posredovana po tem datumu, odgovori ne bodo podani.

Rok za oddajo prijav: 22. september 2023

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00