TRANSNACIONALNI PROGRAM INTERREG OBMOČJE ALP: DRUGI RAZPIS ZA STANDARDNE PROJEKTE

Razpisovalec:

Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg Alpski prosto

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je financiranje storitev v okviru projekta “E-oskrba na daljavo” v podporo samostojnemu in varnemu bivanju na domu, prednostno za osebe, ki so bile vključene v operacijo “E-oskrba na domu” (objava dne 28. 1. 2022 v Uradnem listu št. 11/22) in druge polnoletne osebe, pri katerih je zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti sposobnost samooskrbe omejena oziroma so starejše od 65 let in bivajo pretežni del dneva same in niso vključene v celodnevno obliko institucionalne oskrbe.

 

Predlogi se zbirajo za vse specifične cilje v okviru tematskih prednostnih nalog 1, 2 in 3:

Prioriteta 1 - Podnebno odporna in zelena Alpska regija

  • Prilagajanje podnebnim spremembam, preprečevanje tveganj in nesreč
  • Spodbujanje biotske raznolikosti in zelene infrastrukture

Prioriteta 2 - Ogljično nevtralna Alpska regija in občutljivo ravnanje z viri

  • Pospeševanje energetske učinkovitosti
  • Prehod h krožnemu gospodarstvu

Prioriteta 3 - Inovativna, digitalna in zelena družba

  • Krepitev raziskovalnih in inovacijskih zmogljivosti ter uporaba naprednih tehnologij
  • Digitalna družba: prebivalci, podjetja in uprava

Potencialni prijavitelji:

Javne organizacije, nevladne organizacije, mala in srednja podjejta. Glavni prijavitelj mora biti javni organ. V partnerstvih je močno zaželeno tudi sodelovanje javnih ustanov z močno strateško vlogo pri načrtovanju in izvajanju javnih politik. Zahteva se partnerstvo, v katerem sodeluje od sedem do dvanajst organizacij iz najmanj štirih različnih držav, ki sodelujejo v programu. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo

Vrednost razpisa:

Za standardne projekte je na voljo približno 26 milijonov evrov.

Zneski in delež financiranja:

Prijavite lahko projekte v vrednosti med 1 in 3 milijone evrov, stopnja sofinanciranja je 75%.

Opombe:

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj bo v vlogi nacionalnega organa organiziralo nacionalni informativni dan, ki bo potekal 12. septembra 2023 v Austria Trend Hotelu, Dunajska cesta 154, Ljubljana, s pričetkom ob 9.00 uri in bo trajal do približno 11.30 ure. Registracija bo možna od 8.30 ure dalje. Več informacij in prijavnico na dogodek najdete na eu-skladi.si.

Rok za oddajo prijav: 13. oktober 2023

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00