TRANSNACIONALNI PROGRAM INTERREG OBMOČJE ALP: DRUGI RAZPIS ZA STANDARDNE PROJEKTE

Razpisovalec:

Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg Alpski prostor

Predmet javnega razpisa:

V okviru transnacionalnega programa Interreg ALPSKI PROSTOR v obdobje 2021 – 2027 je objavljen drugi razpis za sofinanciranje standardnih projektov. Razpis je namenjen zbiranju predlogov projektov, katerih namen je izkoristiti neizkoriščene potenciale in izzive v alpskih regijah.

Predlogi se zbirajo za vse specifične cilje v okviru tematskih prednostnih nalog 1, 2 in 3:

Prioriteta 1 - Podnebno odporna in zelena Alpska regija

  • Prilagajanje podnebnim spremembam, preprečevanje tveganj in nesreč
  • Spodbujanje biotske raznolikosti in zelene infrastrukture

Prioriteta 2 - Ogljično nevtralna Alpska regija in občutljivo ravnanje z viri

  • Pospeševanje energetske učinkovitosti
  • Prehod h krožnemu gospodarstvu

Prioriteta 3 - Inovativna, digitalna in zelena družba

  • Krepitev raziskovalnih in inovacijskih zmogljivosti ter uporaba naprednih tehnologij
  • Digitalna družba: prebivalci, podjetja in uprava

Potencialni prijavitelji:

Javne organizacije, nevladne organizacije, mala in srednja podjejta. Glavni prijavitelj mora biti javni organ. V partnerstvih je močno zaželeno tudi sodelovanje javnih ustanov z močno strateško vlogo pri načrtovanju in izvajanju javnih politik. Zahteva se partnerstvo, v katerem sodeluje od sedem do dvanajst organizacij iz najmanj štirih različnih držav, ki sodelujejo v programu. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Vrednost razpisa:

Za standardne projekte je na voljo približno 26 milijonov evrov.

Zneski in delež financiranja:

Prijavite lahko projekte v vrednosti med 1 in 3 milijone evrov, stopnja sofinanciranja je 75%.

Opombe:

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj bo v vlogi nacionalnega organa organiziralo nacionalni informativni dan, ki bo potekal 12. septembra 2023 v Austria Trend Hotelu, Dunajska cesta 154, Ljubljana, s pričetkom ob 9.00 uri in bo trajal do približno 11.30 ure. Registracija bo možna od 8.30 ure dalje. Več informacij in prijavnico na dogodek najdete na eu-skladi.si.

Rok za oddajo prijav: 13. oktober 2023

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00