JAVNI RAZPIS ZA (SO)FINANCIRANJE RAZISKOVALNIH PROJEKTOV ERC NOVA OBZORJA

Razpisovalec:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je zagotoviti ohranjanje jedra vzpostavljene raziskovalne skupine za izvajanje raziskovalnega projekta ERC, pripravo na ponovno oddajo prijave na razpis Evropskega raziskovalnega sveta oziroma na oddajo prijave na razpise okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije v vlogi koordinatorja projekta okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije, obenem pa spodbuditi sodelovanje in prenos znanja med raziskovalnimi organizacijami v Sloveniji.

Potencialni prijavitelji:

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti, in zasebni raziskovalci, vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri agenciji, ter izpolnjujejo pogoje, določene v ZZrID, in splošnih aktih agencije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Vrednost razpisa:

Predvidena višina sredstev javnega razpisa znaša 770.000 EUR letno. Agencija bo v posameznem koledarskem letu (so)financirala okvirno 7 raziskovalnih projektov. Predviden obseg (so)financiranja raziskovalnega projekta je največ 110.000 EUR na leto.

Opombe:

Prijava se šteje za pravočasno, če je na spletnem portalu DigitalForms oddana vsaj 2 meseca pred v prijavnem obrazcu predlaganim začetkom (so)financiranja.

Javni razpis je odprt do preklica oziroma najdlje do 31. 12. 2025.

Rok za oddajo prijav: 31. december 2025

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00