OBČINA HRASTNIK: JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ZA PRIREDITVE IN DRUGE AKTIVNOSTI, KI POSPEŠUJEJO KULTURNI, ŠPORTNI IN TURISTIČNI RAZVOJ TER PROMOCIJO OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2023

Razpisovalec:

Občina Hrastnik

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo Občine Hrastnik in se bodo izvajale v letu 2023. Mednje spada organizacija in izvedba javnih prireditev, zlasti:

 • kulturnih aktivnosti (koncerti, prireditve, razstave, proslave, okrogle mize, delavnice in druge prireditve, ki prispevajo k obogatitvi kulturnih dejavnosti na lokalni in širši ravni),
 • športno-rekreativne aktivnosti,
 • aktivnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine na lokalni in širši ravni (festivali, sejmi, delavnice, pohodi, tekmovanja).

Namen sofinanciranja aktivnosti je krepitev druženja in socialnih stikov, izmenjave dobrih praks, medgeneracijskega sodelovanja, vseživljenjskega učenja, športnega udejstvovanja, promocije ter ohranjanje kulturne identitete na območju občine ali izven nje.

Kot javna prireditev se šteje vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, turistične, zabavne in podobne aktivnosti, tako, da je udeležba omogočena vsakomur ter pri kateri organizator razglaša, javno oglašuje, poziva k udeležbi z javno objavo oziroma vabili.  

Predmet javnega razpisa so prireditve, ki:

 • so odprtega značaja in dostopne širšemu krogu obiskovalcev;
 • bodo izvedene v tekočem koledarskem letu, kot je sprejet veljavni občinski proračun;
 • so pretežno brezplačne za obiskovalce;
 • imajo pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene tudi druge vire financirana;
 • se v tekočem letu ne sofinancirajo iz drugih finančnih virov Občine Hrastnik;
 • imajo prijavitelji izkušnje na področju izvajanja prireditev;
 • prijavitelji imajo zagotovljene kadrovske, materialne in prostorske pogoje za izvedbo prireditve;
 • prireditev ima prepoznaven značaj in vsebino;
 • dopolnjujejo kulturno, turistično, športno, družbeno ponudbo občine;
 • prireditev je tradicionalna ali gre za prireditev ob počastitvi državnega, občinskega praznika ali počastitvi visokega jubileja delovanja društva oz. združenja ali gre za drugo  prireditev, ki ima javni značaj ob posebnem dogodku;
 • vsebina prireditve je vezana na področja, ki so predmet razpisa;
 • je v lokalnem javnem interesu.

Potencialni prijavitelji:

Upravičenci, ki lahko pridobijo sredstva za sofinanciranje aktivnosti po tem pravilniku so:

 • pravne osebe (društva, zavodi in njim sorodne neprofitne institucije, gospodarske družbe, fizične osebe z registrirano dejavnostjo) s sedežem v občini Hrastnik
 • pravne osebe ion fizične osebe z registrirano dejavnostjo v drugi občini, če aktivnosti potekajo na območju občine Hrastnik ali je aktivnost organizirana izven občine, pomembna za Občino Hrastnik.

Upravičenci iz prejšnjega odstavka morajo izkazati najmanj enoletno delovanje.

Vrednost razpisa:

Okvirna višina sredstev za izvedbo javnega razpisa v letu 2023 je odvisna od sprejetega proračuna Občine Hrastnik za leto 2023 (sredstva na proračunski postavki 4004005).

Opombe:

Razpisni rok je odprt od 22.3.2023 do 30.11.2023 oz. do porabe sredstev. Vloge bo sproti odpirala in obravnavala (1x mesečno) pristojna komisija do porabe sredstev.

Rok za oddajo prijav: Velja do porabe sredstev. Zadnji rok za prijavo je 30. november 2023.

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00