Sofinanciranje programov za otroke in mladino v občini Dobrova-Polhov Gradec za leto 2014

Razpisovalec: Občina Dobrova-Polhov Gradec

Predmet javnega razpisa: A. Programi za otroke
Programi za otroke z naslednjimi vsebinami:
- prireditve s prazničnim obdarovanjem otrok v mesecu decembru 2014 (Miklavževanje).
Višina zaprošenih sredstev za sofinanciranje posameznega programa znaša 5,00 €/udeleženca programa

B. Programi za mladino
Programi za mladino z naslednjimi vsebinami:
- projekte, ki bodo namenjeni mladim in jih bodo izvajali mladi (oratorij)

Potencialni prijavitelji: Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javni razpis
Pod A:
- Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so registrirana pri pristojnem državnem organu,
- imajo sedež v Občini Dobrova- Polhov Gradec ,
- svojo dejavnost izvajajo na območju v Občini Dobrova- Polhov Gradec in za potrebe njenih prebivalcev,
- imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvedbo programov,
- program izvajajo za uporabnike iz Občine Dobrova- Polhov Gradec,
- imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja programa,
- imajo večletne (vsaj petletne) izkušnje oz. reference na področju, za katero se prijavljajo.

Vrednost razpisa: Okvirna vrednost razpisanih sredstev za leto 2014 znaša skupaj 10.000,00 € in sicer:
- za programe za otroke 5,00 €/udeleženca programa,
- za programe za mladino 3,00 €/udeleženca programa

Opombe: Predlagatelji pod A. in B. lahko prijavijo le programe:
- ki niso kandidirali ali niso prejeli namenskih sredstev iz občinskega proračuna na podlagi rednih javnih razpisov za sofinanciranje programov in/ali projektov na področjih kulture, športa in turizma v Občini Dobrova- Polhov Gradec za proračunsko leto 2014


Rok za oddajo prijav: 1. december 2014

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00