FINANCIRANJE PROJEKTNIH GOSTOVANJ NA SLOVENSKIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH IN RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJAH TER ŠTUDIJSKEGA OZIROMA ZNANSTVENEGA OBISKA ŠTUDENTOV V TUJINI ZA LETO 2022

Razpisovalec:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa se deli na dva sklopa, in sicer SKLOP 1: Sofinanciranje gostovanj na slovenskih visokošolskih in raziskovalnih organizacijah za leto 2022 in 2023 ter SKLOP 2: Sofinanciranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini za leto 2022 in 2023.

Potencialni prijavitelji:

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo:

- visokošolski zavodi, ki se vodijo v evidenci visokošolskih zavodov in izvajajo javno veljavne študijske programe vpisane v evidenci visokošolskih zavodov, za sofinanciranje pedagoškega gostovanja;
- raziskovalne ali gospodarske organizacije, vpisane v register raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), za gostovanje na raziskovalnem projektu ali programu, ki je že sprejet in je financiran iz proračunskih sredstev Republike Slovenije ali sredstev Evropske Unije, za sofinanciranje raziskovalnega gostovanja;
- študentje 1., 2. ali 3. stopnje, ki odhajajo na najmanj 3 do največ 10 tedenski študijski obisk v tujino k slovenskemu profesorju ali raziskovalcu, in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Republiki Sloveniji.


Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Vrednost razpisa:

Vrednost javnega razpisa je 1.000.0000 EUR, od tega za Sklop 1 900.000,00 EUR in za Sklop 2 100.000,00 EUR. Sredstva se lahko po potrebi prerazporejajo med sklopoma.

Rok za oddajo prijav: Velja do porabe sredstev. Zadnji rok za prijavo je 30. september 2023.

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00