Javni razpis za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2014–2015

Razpisovalec: Ministrstvo za notranje zadeve

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov horizontalnih mrež NVO, regionalnih stičišč NVO ter vsebinskih mrež NVO na nacionalni ravni in je razdeljen v tri sklope:
•    SKLOP 1: Sofinanciranje projektov horizontalnih mrež NVO na nacionalni ravni;
•    SKLOP 2: Sofinanciranje projektov regionalnih stičišč NVO;
•    SKLOP 3: Sofinanciranje projektov vsebinskih mrež NVO na nacionalni ravni.

Upravičene dejavnosti javnega razpisa: 1. zagovorništvo in civilni dialog; 2. zagotavljanje servisne podpore nevladnim organizacijam; 3. krepitev vloge mreže/stičišča; 4. krepitev lastnih kapacitet mrež; 5.povezovanje z mediji, gospodarstvom in širšo javnostjo. Prijavitelji morajo v vlogi predvideti izvajanje vseh dejavnosti od 1. do 5., v nasprotnem primeru projekt ne bo upravičen do sofinanciranja.

Potencialni prijavitelji: Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj sam ali v projektnem partnerstvu. Pri tem mora biti v prijavi jasno razvidna vloga in doprinos partnerjev k izvedbi projekta. Projektno partnerstvo lahko sestavljajo največ štiri nevladne organizacije (prijavitelj in trije projektni partnerji). Pogoji prijave na javni razpis za vsak posamezen sklop so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Vrednost razpisa: Okvirna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za javni razpis znaša 2.500.000 EUR (SKLOP 1 – 220.000,00 €, SKLOP 2 – 1.280.000,00 €, SKLOP 3 – 1.000.000,00 €)

Zneski in delež financiranja: Prijavitelj lahko zaprosi za sofinanciranje do 100 % upravičenih stroškov projekta. Sklop 1: od 80.000,00 € do 220.000,00 €, sklop 2: od 80.000,00 € do 110.000,00 €, sklop 3: od 80.000,00 € do 100.000,00 €.

Rok za oddajo prijav: 14. avgust 2014

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00