JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE RAZISKOVALNIH PROJEKTOV MARIE SKŁODOWSKA-CURIE - PEČAT ODLIČNOSTI

Razpisovalec:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje raziskovalnih projektov, katerih prijava je bila oddana na mednarodni razpis Evropske komisije Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships, in sicer za European Fellowships (EF) z oznako HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF-21 in / ali  Global Fellowships (GF) z oznako HORIZON-TMA-MSCA-PF-GF-21, in je v recenzentskem postopku Evropske komisije prejela oceno 85 % ali več ter ji je Evropska komisija podelila t. i. Pečat odličnosti in ni bila sprejeta v sofinanciranje s strani Evropske komisije oziroma ni bila sprejeta v sofinanciranje pri nobeni drugi organizaciji, ki financira raziskovalno dejavnost.

Upravičene raziskovalne organizacije, ki so pripoznale vrednost raziskovalnega projekta, razpolagajo z ustrezno infrastrukturo in lahko uspešno prilagodijo plan vključitve gostujočega raziskovalca, lahko nastopajo v vlogi gostiteljske institucije za vse raziskovalne projekte iz sheme Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships, ki jim je bil podeljen Pečat odličnosti na mednarodnem razpisu EK-2021. Upravičene raziskovalne organizacije nastopajo v vlogi gostujoče raziskovalne organizacije za odlične raziskovalce katere koli narodnosti, vključno z raziskovalci, ki zadostijo pogoju Evropske komisije za reintegracijo, kot tudi za raziskovalce z velikim potencialom, ki si prizadevajo za ponovni zagon raziskovalne kariere, ob sočasnem upoštevanju pravila mobilnosti, ki izhaja iz sheme Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships.

Potencialni prijavitelji:

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v Zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Vrednost razpisa:

Predviden obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa za celotno obdobje trajanja javnega razpisa znaša 1.700.000,00 €. Agencija bo sofinancirala predvidoma 10 raziskovalnih projektov.

Rok za oddajo prijav: 30. junij 2022

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00