RAZPIS ZA PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ ZA DELO NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA V LETU 2022

Razpisovalec:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Predmet javnega razpisa:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2022.

Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat letno kot posebna oblika priznanja za izjemne uspehe za delo na področju socialnega varstva, ki predstavljajo prispevek k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki socialnega varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k avtonomiji strokovnega dela in za neposredno delo z uporabniki socialnega varstva, ki je prispevalo k integraciji uporabnikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in strpnosti ob upoštevanju različnosti.

Razpisane nagrade in priznanja:

 • nagrada za življenjsko delo,
 • nagrada za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih,
 • priznanje za dosežke na posameznih področjih dela,
 • skupinska nagrada za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju.

Potencialni prijavitelji:

Predloge kandidatov za nagrade in priznanja lahko vložijo:

 • socialno varstveni zavodi ali skupnosti zavodov,
 • nevladne organizacije, zasebniki in drugi izvajalci na področju socialnega varstva,
 • Socialna zbornica Slovenije,
 • Fakulteta za socialno delo,
 • mednarodne organizacije in mednarodna interesna združenja, ki delujejo na področju socialnega varstva,
 • drugi posamezniki,
 • druge domače in tuje pravne osebe.

Za nagrado za življenjsko delo lahko kandidirajo strokovni delavci, strokovni sodelavci, prostovoljci, laični delavci in ostali delavci, ki delujejo na področju socialnega varstva. Predlog za podelitev te nagrade mora izkazati delo in dosežke na področju socialnega varstva predlaganega nagrajenca za obdobje najmanj 20 let.

Za nagrado za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih, lahko kandidirajo posamezniki ali skupina strokovnih ali laičnih delavcev, ki delujejo na področju socialnega varstva. Predlog za podelitev te nagrade mora izkazati delo in dosežke predlaganega nagrajenca ali skupine v obdobju zadnjih petih let (od vključno 2017 do vključno leta 2021).

Za priznanje za dosežke na posameznih področjih dela, lahko kandidirajo posamezniki ali skupina strokovnih ali laičnih delavcev, ki delujejo na področju socialnega varstva. Predlog za podelitev tega priznanja mora izkazati delo in dosežke predlaganega nagrajenca ali skupine v obdobju zadnjih dveh let (od vključno 2020 do vključno leta 2021).

Za skupinsko nagrado za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju lahko kandidira skupina strokovnih ali laičnih delavcev, ki delujejo na področju socialnega varstva. Predlogi za podelitev tega priznanja morajo izkazati delo in dosežke predlaganih nagrajencev v obdobju zadnjih treh let (od vključno 2019 do vključno leta 2021).

Kandidati morajo izpolnjevati merila in pogoje za podelitev nagrade, ki so podrobneje opredeljeni in objavljeni v Pravilniku o nagradah in priznanjih za delo na področju socialnega varstva.

Rok za oddajo prijav: 22. julij 2022

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00