JAVNI POZIV JAK ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU MOBILNOSTI V TUJINI ZA LETO 2022

Razpisovalec:

Javna agencija za knjigo

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov mobilnosti avtorjem leposlovnih ali humanističnih del, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, založnikom/urednikom izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del, literarnim agentom, ki zastopajo enega ali več založnikov izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del enega ali več avtorjev izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del; prevajalcem leposlovnih ali humanističnih del iz slovenskega v tuje jezike in iz tujih jezikov v slovenski jezik ter drugim predstavnikom podjetij, ki se ukvarjajo z založništvom. Sofinancirani bodo projekti mobilnosti, ki se nanašajo na vabljene nastope na kulturnih prireditvah v tujini, namenjene predvsem širši javnosti.

 

 

Potencialni prijavitelji:

Na poziv za izbor projektov s področja mobilnosti se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja.

Kot MSP se šteje vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organizirana kot

  • gospodarska družba, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21 (d.o.o., d.d., k.d., idr.),
  • samostojni podjetniki posamezniki (s.p.),
  • socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, ki imajo status socialnega podjetja,
  • avtorji, samozaposleni v kulturi - ustvarjalci na področju kulture, ki opravljajo samostojno specializiran poklic s področja kulture in so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo,
  • zadruge, društva in zasebni zavodi, ki delujejo na področju založništva;
  • ustanove, ustanovljene na podlagi Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.)

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Opombe:

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 14. 10. 2022.

Rok za oddajo prijav: Velja do porabe sredstev. Zadnji rok za prijavo je 14. oktober 2022.

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00