OBZORJE EVROPA: SKUPNI RAZPIS V PODPORO IZVAJANJU MISIJE ZA PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM IN ZA ZAŠČITO IN OBNOVO MORSKIH IN SLADKOVODNIH EKOSISTEMOV

Razpisovalec:

Evropska komisija

Predmet javnega razpisa:

Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije, 12. maja objavila skupni razpis za sofinanciranje raziskovalnih in inovativnih projektov v podporo izvajanju misije za prilagajanje podnebnim spremembam in misije za zaščito in obnovo morskih in sladkovodnih ekosistemov (HORIZON-MISS-2022-OCEANCLIMA-01).

Pričakuje se, da bodo rezultati projektov prispevali k vsem od naslednjih pričakovanih rezultatov:

 • Povečanje inovativnih rešitev za krepitev podnebne odpornosti obalnih območij, zaradi česar so skupnosti odporne na podnebje in vremenske razmere, zlasti s prilagajanjem na ekstremne vremenske dogodke in dvig morske gladine;
 • Sodelovanje in pobratenje med najbolj naprednimi in vodilnimi regijami na področju prilagajanja podnebju ter drugimi regijami, ki so ranljive za podobne podnebne vplive;
 • Pospeševanje sinergijske preobrazbe v podnebno nevtralnost in odpornost na podnebne spremembe na obalnih območjih, ki podpira razvoj modrega in nizkoogljičnega gospodarstva;
 • Tehnološke, logistične, družbene in gospodarske inovacije za obnovo morskih, obalnih in rečnih ekosistemov;
 • Sodelovanje na ravni bazena, vključno s prehodnimi ureditvami, ki ustvarjajo socialno in ekonomsko trajnostne predloge za lokalne zainteresirane strani, vključno, kjer je to primerno, za avtohtone prebivalce;
 • Prispeva k izvajanju evropskega zelenega dogovora, strategije prilagajanja EU, strategije EU za biotsko raznovrstnost, pa tudi Izjave iz Galwaya, izjave iz Beléma, konvencije OSPAR v zvezi z izvajanjem politike EU o morskem okolju, biotski raznovrstnosti in Arktiki, Skupno sporočilo EU o Arktiki, Atlantski akcijski načrt 2.0 s ciljem delati v korist vseh skupnosti zainteresiranih strani po Atlantiku in Arktiki ter Akcijski načrt za Arktiko, ki krepi skupna prizadevanja za soočanje z izzivi na Arktiki;
 • Prispevek k digitalnemu sistemu znanja o oceanih in vodah misije z opazovanjem morja ter odprtimi podatki in izmenjavo znanja;
 • Prispevati k bolje obveščenim državljanom in odločevalcem za boljše upravljanje in načrtovanje obalne odpornosti.

Potencialni prijavitelji:

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje Evropa so upravičeni:

 • vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
 • vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
 • vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Pogoji glede pravnoorganizacijske oblike prijavitelja in partnerske zahteve se razlikujejo glede na posamezen razpis - glej razpisno dokumentacijo.

Vrednost razpisa:

20.000.000 €

Rok za oddajo prijav: 27. september 2022

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00