OBZORJE EVROPA: PODPORA OBLIKOVANJU SODELOVALNIH PLATFORM IN MREŽ ZA KULTURNE IN USTVARJALNE SEKTORJE

Razpisovalec:

Evropska komisija

Predmet javnega razpisa:

Evropska komisija je v okviru programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa 12. maja objavila razpis za podporo oblikovanju sodelovalnih platform in mrež za kulturne in ustvarjalne sektorje (HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-02).

Projekt morajo prispevati k vsem od naslednjih pričakovanih rezultatov:

  • Vzpostavitev in razvoj mreže kulturnih in kreativnih industrij (CCI) v državah članicah EU in pridruženih državah, ki pokrivajo raznolikost CCI glede na sektorje, države in velikost podjetij, s posebnim poudarkom na malih in srednje velikih podjetjih.
  • Dobro utemeljena in prednostna priporočila za politiko EU o raziskavah in inovacijah ter na drugih ključnih področjih za CCI, vključno s prispevkom k ciljem evropskega zelenega dogovora do leta 2030, zlasti v smislu okoljske trajnosti, ob hkratni krepitvi konkurenčnosti in internacionalizacije.
  • Strukturno okrepljeno sodelovanje med CCI prek sektorskih, geografskih in kulturnih meja, pa tudi med CCI in drugimi gospodarskimi sektorji, s čimer se pooblasti CCI, da prevzamejo proaktivno vlogo spodbujanja inovacij, kar ima za posledico več inovacij s kulturno in ustvarjalno osnovo.
  • Evropske CCI pripravljene na zeleni in digitalni prehod.

 

Potencialni prijavitelji:

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje Evropa so upravičeni:

  • (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
  • (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
  • (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Pogoji glede pravnoorganizacijske oblike prijavitelja in partnerske zahteve se razlikujejo glede na posamezen razpis - glej razpisno dokumentacijo.

Vrednost razpisa:

6.000.000 €

Rok za oddajo prijav: 21. september 2022

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00