OBČINA HRASTNIK: JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ZA PRIREDITVE IN DRUGE AKTIVNOSTI, KI POSPEŠUJEJO KULTURNI, ŠPORTNI IN TURISTIČNI RAZVOJ TER PROMOCIJO OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2022 

Razpisovalec:

Občina Hrastnik

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo Občine Hrastnik in se bodo izvajale v letu 2022. 

Mednje spada organizacija in izvedba javnih prireditev, zlasti:

  • kulturnih aktivnosti (koncerti, predstave, razstave, proslave, okrogle mize, delavnice in druge prireditve, ki prispevajo k obogatitvi kulturnih dejavnosti na lokalni in širši ravni),
  • športno-rekreativnih aktivnosti,
  • aktivnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine na lokalni in širši ravni (festivali, sejmi, delavnice, pohodi, tekmovanja). 

Kot javna prireditev se šteje vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, turistične, zabavne in podobne aktivnosti, tako, da je udeležba omogočena vsakomur ter pri kateri organizator razglaša, javno oglašuje, poziva k udeležbi z javno objavo oziroma vabili. 

 

Potencialni prijavitelji:

Upravičenci, ki lahko pridobijo sredstva za sofinanciranje aktivnosti so:

  • pravne osebe (društva, zavodi in njim sorodne neprofitne institucije, gospodarske družbe, fizične osebe z registrirano dejavnostjo) s sedežem v občini Hrastnik,
  • pravne osebe in fizične osebe z registrirano dejavnostjo v drugi občini, če aktivnosti potekajo na območju občine Hrastnik ali je aktivnost organizirana izven občine, pomembna za Občino Hrastnik.

Upravičenci morajo izkazati najmanj enoletno delovanje. 

 

Vrednost razpisa:

Okvirna višina sredstev za izvedbo javnega razpisa v letu 2022 je odvisna od sprejetega proračuna Občine Hrastnik za leto 2022 (sredstva na proračunski postavki 4004005). 

Opombe:

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo na tel.: 03 56 54 353 (Danijela Milošević) ali e-naslov: obcina.hrastnik@hrastnik.si, v času uradnih ur

Rok za oddajo prijav: 30. november 2022

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00