Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Dobrepolje za leto 2014

Razpisovalec: Občina Dobrepolje

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine programov športa:

- proračunska postavka (v nadaljevanju p.p.) 0418026 Program naučimo se plavati v znesku 3.600,00 €,
- p.p. 0418027 Drugi 80-urni programi osnovnošolske mladine v znesku 6.048,00 €,
- p.p. 0418028 Program tekmovanj OŠ na nivoju občine v znesku 985,00 €,
- p.p. 0418029 Program tekmovanj OŠ nad nivojem občine v znesku 470,00 €,
- p.p. 0418030 Interesna športna vzgoja mladine v znesku 815,00 €,
- p.p. 0418031 Športna rekreacija v znesku 1.000,00 €,
- p.p. 0418032 Šport invalidov v znesku 700,00 €,
- p.p. 0418033 Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje v znesku 2.442,00 €,
- p.p. 0418034 Športna dejavnost študentov v znesku 1.230,00 €,
- p.p. 0418036 Delovanje ZŠO Dobrepolje-organi ZŠO v znesku 2.300,00 €,
- p.p. 0418037 Delovanje društev v znesku 8.420,00 €,
-p.p. 0418038 Promocijske športne prireditve-veter v laseh, maraton, rokomet v znesku 1.000,00 €,
- p.p. 0418039 Tekmovanje odraslih v znesku 1.240,00 €,
- p.p. 0418040 Vzdrževanje športnih objektov v znesku 3.200,00 €,
- p.p. 0418046 Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport v znesku 2.895,00 €,
- p.p. 041

Potencialni prijavitelji: Na razpis lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:

 športna društva in klubi,
 zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športa društva za posamezna območja oziroma športne panoge,
 zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
 javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja iz Občine Dobrepolje; osnovna šola in vrtec,
 ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.
 posamezniki, športniki, ki opravljajo športno dejavnost v skladu z Nacionalnim programom športa.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa pred drugimi izvajalci programov športa.
Člani Zveze športnih organizacij Dobrepolje lahko kandidirajo za sredstva preko zveze

Vrednost razpisa: 42.000,00 €,

Rok za oddajo prijav: 22. maj 2014

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00