Javni razpis za sofinaciranje programov športa v občini Dol pri Ljubljani za leto 2014

Razpisovalec: Občina Dol pri Ljubljani

Predmet javnega razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje športnih programov v Občini Dol pri Ljubljani z naslednjimi vsebinami:

1. Športna vzgoja otrok in mladine,
      – športna vzgoja otrok – program javnega zavoda,
      – športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
      – interesna športna vzgoja otrok in mladine,
      – športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
2. Vrhunski šport.
3. Kakovostni šport.
4. Športna rekreacija.
5. Šport invalidov.
6. Razvojne in strokovne naloge v športu:
    – sofinanciranje športnih društev,
    – izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
    – športne prireditve,
    – založniška dejavnost in informacijski sistem na področju športa,
    – izgradnja in vzdrževanje javnih športnih površin in objektov.

Potencialni prijavitelji: Na javni razpis za sofinanciranje športnih programov se lahko prijavijo:
-         športna društva,
-          zveza športnih društev (ki jo ustanovijo društva),
-          zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
-          javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
-          ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.

Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje :

-          imajo sedež v Občini Dol pri Ljubljani in v njej pretežno izvajajo svojo dejavnost,

-          da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
-          imajo za določene športne programe zagotovljen program redne vadbe najmanj 35 tednov v letu,
-          da so registrirani in delujejo najmanj 1 leto,
-          da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih, članstvu in plačani članarini,

-          da imajo sprejet program dela.

Vrednost razpisa: Ni podatka.

Rok za oddajo prijav: 30. maj 2014

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00