Javni razpis za prijavo sofinanciranja projektov ohranjanja kulturne dediščine na območju občine Domžale za leto 2014.

Razpisovalec: Občina Domžale

Predmet javnega razpisa:

 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov ohranjanja kulturne dediščine na območju občine Domžale, in sicer:
- akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito kulturne dediščine,
- restavratorski in sanacijsko-konservatorski posegi na kulturni dediščini,
- raziskovalni in publicistični projekti s področja kulturne dediščine,
- nujna vzdrževalna dela zaradi preprečitve propadanja kulturne dediščine,
- akcije in vzdrževalna dela druge kulturne dediščine lokalnega pomena, za katere je izražen širši lokalni interes,
- zbiranje, urejanje in hranjenje premične kulturne dediščine.

Potencialni prijavitelji: Pogoji za sofinanciranje:
- prijavitelj je lastnik kulturne dediščine ali ima stavbno pravico na kulturni dediščini ali ima v primeru premične kulturne dediščine dovoljenje lastnika kulturne dediščine za izvedbo prijavljenega projekta,
- prijavitelj ima vsebinsko in finančno opredeljen projekt,
- prijavitelj je pridobil pozitivno mnenje pristojnega javnega zavoda, ki opravlja javno službo na področju varstva nepremične ali premične dediščine (pristojni javni zavod),
- pravice do prijave nimajo neposredni in posredni proračunski uporabniki,
- projekti, ki bi sicer izpolnjevali pogoje, niso predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega razpisa, če so lahko predmet sofinanciranja na podlagi drugih proračunskih postavk občinskega proračuna.

Vrednost razpisa:  5.000,00 €

Rok za oddajo prijav: 26. maj 2014

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00