DRUGI JAVNI RAZPIS MKGP ZA UKREP »ZDRAVJE IN VARNOST«

Razpisovalec:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predmet javnega razpisa:

Predmet tega javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče, v obliki naložb v ribiška plovila ali opremo za posameznike, če te naložbe presegajo zahteve prava Evropske Unije ali nacionalnega prava.

Potencialni prijavitelji:

V skladu s 7. členom Uredbe o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 89/20 in 90/21) so upravičenci lahko pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in ribiči – fizične osebe v skladu z zakonom, ki ureja morsko ribištvo, ki so lastniki, solastniki ali uporabniki ribiških plovil z veljavnim dovoljenjem za gospodarski ribolov, izdanim v Republiki Sloveniji.

Vrednost razpisa:

135.692,10 €

Zneski in delež financiranja:

Najnižji znesek javne podpore je 1.000 eurov na posamezno vlogo. Najvišji znesek podpore je 50.000 eurov na posamezno vlogo. 
Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz tega ukrepa pridobi največ 50.000 eurov podpore.
 

Opombe:

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 11. oktobra 2021. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

Rok za oddajo prijav: velja do porabe sredstev

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00