PROGRAM SOFINANCIRANJA ZAGOTAVLJANJA STANOVANJSKIH ENOT ZA STAREJŠE OSEBE V LETIH 2021 IN 2022

Razpisovalec:

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad

Predmet javnega razpisa:

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad na podlagi tega Programa sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2021 do 2022 v lokalnih skupnostih, sofinancira zagotavljanje stanovanjskih enot za starejše osebe, kjer se opravlja institucionalno varstvo in kjer je bivanje starejših oseb urejeno kot kratkotrajna ali dolgotrajna namestitev in oskrba.

Program je namenjen sofinanciranju zagotavljanja stanovanjskih enot namenjenih bivanju in oskrbi starejših oseb v okviru:

1) doma starejših občanov,

2) v oskrbovanem stanovanju in

3) v okviru centra dnevnega varstva starejših oseb.

Za pridobivanje novih javnih stanovanjskih enot za starejše osebe so možne naslednje oblike:

a) posojilo;

b) soinvestiranje;

c) posojilo in soinvestiranje. 

Program je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2022.

Potencialni prijavitelji:

Pod pogoji tega programa lahko sodelujejo naslednji prosilci:

1) občine,

2) javni nepremičninski skladi in

3) druge pravne osebe. Kot druge pravne osebe so mišljene pravne osebe zasebnega in javnega prava, in sicer npr.: javni zavodi, pravne osebe, vpisane v register neprofitnih stanovanjskih organizacij iz 152. člena SZ-1, družbe po 96. in 97. členu Zakona o javno zasebnem partnerstvu, zadruge, socialna podjetja … Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Vrednost razpisa:

Za izvajanje programa SSRS namenja 2 mio EUR iz lastnih virov, s porabo v obdobju 2021–2022.

Rok za oddajo prijav: Velja do porabe sredstev. Zadnji rok za prijavo je 31. december 2022.

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00