Javni razpis za sofinanciranje projektnega razpisa za okoljevarstvene in naravovarstvene nevladne organizacije 2014–2015

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Predmet javnega razpisa: Razpis podpira dva prednostna sklopa:
1. Varstvo okolja, zlasti preprečevanje nastajanja odpadkov ali priprava za ponovno uporabo odpadkov.

Projektne aktivnosti na področju varstva okolja naj bi bile usmerjene zlasti na naslednja področja:
  • mladi in zaposlovanje;
  • odpadki kot vir za gospodarstvo;
  • zboljšanje snovne in energetske učinkovitosti v malih in srednjih podjetjih.

2.Ohranjanje narave, zlasti prispevek k doseganju ciljev območij Natura 2000.
Projektne aktivnosti na področju ohranjanja narave naj bi bile usmerjene zlasti na naslednja področja:

  • razvoj zelenih delovnih mest na področju trajnostnega turizma;
  • spodbujanje nastanka pridelkov in izdelkov iz naravi prijazne rabe naravnih virov.
Projekti morajo dosegati vsaj enega izmed spodaj navedenih ciljev:
1.Krepitev razvoja družbe in kompetenc na področju zaposlovanja mladih na t.i. zelenih delovnih mestih. (Zelena delovna mesta zmanjšujejo vpliv podjetij in gospodarskega sektorja na okolje oz. prispevajo k ohranitvi kakovosti okolja.)
2.Oblikovanje primerov dobrih praks trajnostnega razvoja, ki temeljijo na varstvu okolja ali ohranjanju narave.
3.
Oblikovanje primerov dobrih praks učinkovite rabe virov in energije.
4.
Oblikovanje primerov inovativnega pristopa k doseganju ciljev na področju varstva okolja ali ohranjanja narave.
5.Iskanje sinergij varstva okolja ali ohranjanja narave z drugimi področji

Potencialni prijavitelji: Nevladne organizacije, ki delujejo na področju varstva okolja in narave (pravne osebe, registrirane v skladu z Zakonom o društvih, Zakonom o ustanovah in Zakonom o zavodih (samo zasebni zavodi), ki imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije).

Vrednost razpisa: 100.000 €

Zneski in delež financiranja: Maksimalna višina zaprošenih sredstev za projekt je 10.000 EUR skupaj za leti 2014 in 2015. Projekti bodo sofinancirani v višini največ 90 % vseh upravičenih stroškov. Lastna udeležba v višini najmanj 10 % vseh upravičenih stroškov se lahko izkaže v prostovoljskem delu (po Zakonu o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11 in 16/11-popr.).

Opombe: Projekt mora trajati najmanj 6 mesecev

Rok za oddajo prijav: 19. maj 2014

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00