IPA: Reconciliation in the Western Balkans through the analysis of the recent past, reporting on transitional justice and advancement of investigative journalism

Razpisovalec: EuropeAid

Predmet javnega razpisa:

 V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA je objavljen javni razpis, katerega glavni cilj je spodbujanje sprave in krepitev medsebojnega razumevanja v državah Zahodnega Balkana in v Turčiji s (so)financiranjem raziskovalne dejavnosti ter s podporo raziskovalnemu novinarstvu.

Potencialni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo organizacije civilne družbe, medijske organizacije ter reprezentativne mreže organizacij civilne družbe (odvisno od sklopa), ki so aktivne na področju, ki je predmet razpisa, imajo sedež v eni od držav članic EU ali držav upravičenk v okviru instrumenta IPA ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Vrednost razpisa: 1,750,000 €

Zneski in delež financiranja: Od 300.000 do 600.000 € (odvisno od sklopa), sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov.

Rok za oddajo prijav: 24. april 2014

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00